11

Ukrajinské záchranné lano pro Evropu

NEW YORK – Volby do Evropského parlamentu a prezidentské volby na Ukrajině minulý víkend přinesly ostře kontrastující výsledky. Evropští voliči vyjádřili nespokojenost se způsobem, jímž Evropská unie v současnosti funguje, zatímco ukrajinský lid projevil touhu po přistoupení k EU. Lídři a občané Evropy by této příležitosti měli využít k přemýšlení, co to znamená – a jak pomoc Ukrajině může pomoci i Evropě.

Původně byla EU počata jako čím dál užší svazek svrchovaných států ochotných sdílet postupně narůstající díl své suverenity pro společné dobro. Jednalo se o odvážný experiment v mezinárodní správě a právním řádu, jehož cílem bylo nahradit nacionalismus a používání síly.

Krize eura naneštěstí proměnila EU v něco naprosto odlišného: vztah mezi věřiteli a dlužníky, v němž si věřitelské země diktují podmínky zvěčňující jejich dominanci. Jestliže při nízké volební účasti do Evropského parlamentu k protiunijním hlasům na levici i na pravici připočteme podporu italského premiéra Mattea Renziho, lze prohlásit, že současným poměrům se vzpírá většina občanů.

Nadto se právě v době, kdy odvážný evropský experiment v mezinárodním řízení klopýtá, Rusko stává nebezpečným sokem EU, který má globální geopolitické ambice a je ochoten nasazovat sílu. Putin k vyztužení svého režimu používá etnicky národnostní ideologie. Ostatně minulý měsíc v ruském rozhlasovém programu Přímá linkaopěvoval genetické přednosti ruského lidu. Doma mu přinesla popularitu anexe Krymu a ve zbytku světa má příznivý ohlas jeho snaha oslabit globální dominanci Ameriky, zčásti úsilím o navázání spojenectví s Čínou.