3

Otevřít evropským Romům příležitosti

BUDAPEŠŤ – Miliony lidí po celé Evropě sužuje nezaměstnanost a vyhlídky na dlouhé období hospodářské stagnace. Žádná skupina však není postižena hůř než Romové.

V Evropě žije přes deset milionů Romů, soustředěných převážně na Balkáně a v nejnovějších členských státech Evropské unie, zejména v Rumunsku, Bulharsku, Slovensku a Maďarsku. Skutečně šokující je, že od doby, kdy se mnozí z nich stali občany EU, se jejich skutečné životní podmínky zhoršily. Zároveň téměř všude v Evropě nabral postoj většinové společnosti na nepřátelství.

Tyto dva trendy se vzájemně upevňují: vytlačování na okraj plodí opovržení a naopak. Jediným východiskem z této pasti jsou investice do vzdělávání. Ty by přinesly ohromné společenské dividendy. Uvědomme si například, že Romové ve výše jmenovaných zemích tvoří 20 % nově příchozích na trh práce.

Dobrou zprávou je, že víme, jak romské děti na úlohu produktivních členů společnosti připravit. Mé nadace se na vzdělávání Romů podílejí už víc než 25 let. Během tohoto období jsme vzdělali malou kohortu mladých Romů, kteří si zachovávají vlastní identitu, a přesto dokážou překonávat nepřátelské stereotypy lidí, s nimiž přicházejí do styku.

Společně se Světovou bankou jsme v roce 2005 založili Romský vzdělávací fond (REF). Ten je připraven pomoci národním vzdělávacím orgánům napříč EU zlepšit výsledky při vzdělávání romských dětí. V současnosti si jeho programy každoročně najdou cestu k více než sto tisícům studentů, včetně 1600 vysokoškoláků, kteří pobírají stipendium.

V poměru k rozsahu problému jsou však tyto počty zoufale nedostatečné. Ve školním věku je polovina Romů a jejich populace roste rychleji než kapacita REF. Roční rozpočet Fondu je pouhých 12 milionů eur. Z toho mé nadace hradí téměř polovinu a se zajišťováním dalších financí máme těžkosti. To je nepřijatelné. Rozsah programů vypracovaných REF by měly rozšířit vlády, za pomoci EU, a měly by zajistit jejich dostupnost pro všechny romské děti v Evropě.

Velice nápomocnou úlohu sehrává Evropská komise skrze strukturální fondy, které pokrývají až 80 % dalších výdajů souvisejících s integrací Romů. Bohužel zbývajících 20 % je těžké získat, vinou široce rozšířeného protiromského sentimentu po celé Evropě.

K prolamování negativních stereotypů je zapotřebí vzdělávat romské děti tak, aby si připomínaly své romské dědictví a byly na něj hrdé. Právě to REF dělá. Za současných poměrů vzdělaní Romové do stereotypů nezapadají a snadno mohou splynout s většinovou populací, leč nepřátelské naladění majority zůstává. Kdyby se všeobecně zavedl přístup vyvinutý REF, velmi výrazně by to napomohlo prolomení stereotypů.

Samotné vzdělávání ale nestačí. Romové musí mít také šanci najít zaměstnání. Trvalé řešení vyžaduje od Evropy, aby vytvořila romskou dělnickou třídu. Tady se své úlohy musí ujmout také soukromý sektor. Experti z Evropské komise a mých nadací vyvíjejí ukázkový projekt, který mladým Romům zapsaným na učňovské školy nabídne praxi v soukromém sektoru.

Rumunsko už takový program má pro většinovou populaci a tamní ministr školství Remus Pricopie se zavázal, že jej otevře i Romům. Naléhavě vyzývám ostatní vlády, aby přijaly podobná opatření.

Buďme upřímní: v Evropě existuje romský problém a zhoršuje se. Jenže jak samotný problém, tak jeho zhoršování je odrazem toxické kombinace hluboce zakořeněného nepřátelství a vytrvalého přehlížení.

Vzdělaní evropští Romové přitom den co den dokazují, že problém lze bezpochyby vyřešit. Bude to ovšem trvat déle než jednu generaci a Evropa si nemůže dovolit čekat na hospodářské oživení. Právě naopak, vzhledem k růstu romské populace dlouhodobá prosperita Evropy závisí na zvrácení těchto trendů – a je třeba začít neprodleně.

Z angličtiny přeložil David Daduč