Het verband tussen seksegelijkheid en de toekomst van onze planeet

NEW YORK – De goedkeuring door 189 regeringen van de Beijing Declaration and Platform for Action, nu twintig jaar geleden, was een omslagpunt in de geschiedenis van de rechten van de vrouw. Deze progressieve blauwdruk is nog steeds een krachtige bron van inspiratie in de missie om voor vrouwen en meisjes gelijke kansen te scheppen.

Maar ondanks dat er veel vooruitgang is geboekt in de tussenliggende decennia moet er nog veel meer gedaan worden om vrouwen en kinderen een gezond leven, onderwijs, en volledige sociale inclusie te garanderen. In slechts 42 landen bezetten vrouwen meer dan 30% van de zetels in het nationale parlement, en in Sub-Sahara Afrika, Oceanië en West-Azië hebben meisjes nog steeds niet dezelfde toegang tot onderwijs als jongens.

Seksegelijkheid dient niet slechts het belang van de halve wereldbevolking; het is een mensenrecht, en van belang voor ons allemaal, omdat geen enkele maatschappij zich  - economisch, politiek of sociaal - kan ontwikkelen als de helft van de bevolking gemarginaliseerd wordt. We mogen niemand buitensluiten.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FsJNOQg/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.