Het verband tussen seksegelijkheid en de toekomst van onze planeet

NEW YORK – De goedkeuring door 189 regeringen van de Beijing Declaration and Platform for Action, nu twintig jaar geleden, was een omslagpunt in de geschiedenis van de rechten van de vrouw. Deze progressieve blauwdruk is nog steeds een krachtige bron van inspiratie in de missie om voor vrouwen en meisjes gelijke kansen te scheppen.

Maar ondanks dat er veel vooruitgang is geboekt in de tussenliggende decennia moet er nog veel meer gedaan worden om vrouwen en kinderen een gezond leven, onderwijs, en volledige sociale inclusie te garanderen. In slechts 42 landen bezetten vrouwen meer dan 30% van de zetels in het nationale parlement, en in Sub-Sahara Afrika, Oceanië en West-Azië hebben meisjes nog steeds niet dezelfde toegang tot onderwijs als jongens.

Seksegelijkheid dient niet slechts het belang van de halve wereldbevolking; het is een mensenrecht, en van belang voor ons allemaal, omdat geen enkele maatschappij zich  - economisch, politiek of sociaal - kan ontwikkelen als de helft van de bevolking gemarginaliseerd wordt. We mogen niemand buitensluiten.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/FsJNOQgnl