Rovnost pohlaví a budoucnost Země

NEW YORK – Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy vládami 189 zemí před 20 lety znamenalo zlom v dějinách ženských práv. Toto pokrokové schéma zůstává dodnes silným zdrojem inspirace v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro ženy a dívky.

V následujících desetiletích sice došlo ke značnému pokroku, avšak stále je zapotřebí vykonat mnoho práce, abychom zaručili ženám a dětem zdravé životy, vzdělání a plné sociální začlenění. Pouze ve 42 zemích světa zaujímají ženy více než 30% křesel ve státním zákonodárném sboru a v subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii nemají dívky dodnes stejné vzdělávací příležitosti jako chlapci.

Rovnost pohlaví není jen problémem poloviny světové populace; je to také lidské právo a záležitost nás všech, protože žádná společnost se nemůže rozvíjet – ekonomicky, politicky ani sociálně –, když je polovina její populace vytlačována na okraj. Nesmíme nikoho upozaďovat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/FsJNOQg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.