Rovnost pohlaví a budoucnost Země

NEW YORK – Přijetí Pekingské deklarace a akční platformy vládami 189 zemí před 20 lety znamenalo zlom v dějinách ženských práv. Toto pokrokové schéma zůstává dodnes silným zdrojem inspirace v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro ženy a dívky.

V následujících desetiletích sice došlo ke značnému pokroku, avšak stále je zapotřebí vykonat mnoho práce, abychom zaručili ženám a dětem zdravé životy, vzdělání a plné sociální začlenění. Pouze ve 42 zemích světa zaujímají ženy více než 30% křesel ve státním zákonodárném sboru a v subsaharské Africe, Oceánii a západní Asii nemají dívky dodnes stejné vzdělávací příležitosti jako chlapci.

Rovnost pohlaví není jen problémem poloviny světové populace; je to také lidské právo a záležitost nás všech, protože žádná společnost se nemůže rozvíjet – ekonomicky, politicky ani sociálně –, když je polovina její populace vytlačována na okraj. Nesmíme nikoho upozaďovat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/FsJNOQg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.