antoninis1_FrédéricSoltanCorbisviaGettyImages_schoolgirlsstaring Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images

Nesprávný způsob vzdělávání dívek

PAŘÍŽ – Poslední desetiletí přinesla významný pokrok směrem ke spravedlivějšímu světu v oblastech, jako jsou snižování chudoby, imunizace nebo očekávaná délka života. V některých oblastech jsou však změny bolestně pomalé. V jedné z nich – v oblasti rovnosti pohlaví ve školství – je problém stejně jednoznačný jako hluboký: zaměřujeme se na nesprávnou metriku.

Samozřejmě se najdou i dobré zprávy. Jak v rámci Monitoringu globálního vzdělávání UNESCO uvádí genderová zpráva 2019, počet dospělých negramotných žen v zemích s vyššími středními příjmy klesl od roku 2000 do roku 2016 o 42 milionů. A díky pokroku při zápisech do škol ve většině zemí dnes bohatší státy stále častěji narážejí na opačný problém, poněvadž střední školu nedokončí více chlapců než dívek.

Tyto nepoměry odhalují limity současného přístupu, který se zaměřuje na rovnost pohlaví – tedy zajištění, aby do škol chodily stejné počty chlapců a dívek. Dostat dívky do učeben je v některých nejchudších zemích světa samozřejmě i nadále nesmírně důležité a lze toho dosáhnout dobře cílenými opatřeními, například zvýšením bezpečnosti každodenní cesty do školy. Z dvaceti zemí s největšími disparitami vyčnívají Guinea, Niger a Somálsko jako státy odhodlané tyto rozdíly překlenout.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/hlVMoY6cs