17

Beloften voor 2016

DAVOS – We leven in uitzonderlijke tijden. Elke dag lijkt nieuwe krantenkoppen te brengen over een crisis die speelt – of het nou migratie is, een wisselvallige economie, veiligheid, of klimaatverandering. Een factor die al deze complexe en ongekende uitdagingen gemeen hebben is armoede; de eliminatie hiervan zal het dus een stuk makkelijker maken om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Er is genoeg reden om optimistisch te zijn over de vooruitgang in het verminderen van ongelijkheid. Sinds het jaar 2000 zijn er opmerkelijke stappen gezet richting een wereld waarin iedereen de kans heeft om een gezond en productief leven te leiden. Het aantal zwangerschapsdoden is ongeveer met de helft gedaald, de kindersterfte en sterfgevallen door malaria zijn gehalveerd, en de extreme armoede is meer dan gehalveerd. En vorig jaar committeerde de wereld zich eraan om het karwei af te maken.

Het centrale onderdeel van de Globale Doelstellingen waar de 193 landen van de Verenigde Naties het in september over eens werden is om de armoede overal in al zijn vormen te hebben beëindigd tegen 2030. We hebben er vertrouwen in dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat we grote doorbraken zullen meemaken gedurende dit traject, die ongekende kansen zullen bieden voor mensen in arme landen. We denken zelfs dat hun levens de komende 15 jaar sneller vooruit zullen gaan dan op welk moment in de geschiedenis dan ook – en ook dat deze meer zullen verbeteren dan ooit.

Maar terwijl vooruitgang mogelijk is, is deze niet onvermijdelijk. Succes zal politieke wil vereisen, mondiale samenwerking, en menselijke inventiviteit – een boodschap die wij naar onze verschillende ontmoetingen en verplichtingen aan het Wereld Economisch Forum in Davos deze week meenemen. Op onze beurt zal de Bill & Melinda Gates Foundation zich concentreren op de meest behoeftige gebieden, en risico’s nemen die anderen niet kunnen of willen nemen. Dit jaar richten we ons op inspanningen op drie brede gebieden.

Ten eerste zullen we doorgaan met onze steun aan de instituties die ons hebben geholpen tot waar we nu zijn.

Sinds 2002 heeft het Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria een ongekende rijkdom aan menselijke en financiële middelen vrijgemaakt om infectieziekten te bestrijden die de armen disproportioneel hardtreffen. Door medicijnen te voorzien, dokters en verplegers op te leiden, en sterkere systemen voor gezondheidszorg op te bouwen heeft het Global Fund tot nu toe 17 miljoen levens weten te redden. Dat is nogal een prestatie. En de donorconferentie van het Fonds later dit jaar zal nog een mogelijkheid zijn om een betere wereld te helpen opbouwen. We moeten er het beste van maken – niet alleen om nog eens 8 miljoen levens te helpen redden, maar ook om de gezondheidszorg in lagelonenlanden te ondersteunen en hiermee het risico van toekomstige gezondheidscrises te verminderen.

Overeenkomstig leven er sinds het begin van dit decennium nog eens bijna vier miljoen mensen nog omdat ze werden gevaccineerd tegen infectieziekten, grotendeels dankzij het werk van Gavi, the Vaccine Alliance. De komende vijf jaar zijn Gavi en zijn partners gepositioneerd om nog eens 300 miljoen mensen te immuniseren, wat nog eens miljoenen kinderen en jongeren zal helpen te overleven en bloeien, wat ontwikkelingslanden weer verder zal stimuleren.

Ten tweede zullen vrouwen en meiden in het brandpunt van onze aandacht staan.

Hoe je het ook wendt of keert, de wereld is een betere plaats voor vrouwen en meiden dan ooit tevoren. Maar nog steeds lang niet genoeg. Ze hebben een betere toegang tot gezondheidszorg nodig, en vooral tot services voor familieplanning; grotere economische kansen; en meer beslissingsrecht over hun eigen leven (wat op zijn beurt een grotere sociale participatie en publiek leiderschap vereist).

De macht aan vrouwen en meisjes geven om hun leven te transformeren is een van de slimste investeringen die we kunnen doen. De verbetering van hun gezondheid en welbevinden, de garantie dat ze een betere educatie krijgen, en het vrijmaken van hun economische potentieel zijn van fundamenteel belang om welvarender gemeenschappen en landen op te bouwen. Maar we moeten ons begrip van hoe we vrouwen het beste macht kunnen geven vergroten om hierin succesvol te zijn. En om eeuwen van sekseongelijkheid te overkomen is er meer momentum achter deze agenda nodig. De Women Deliver Conference in mei is de volgende mondiale mogelijkheid om meer actie te genereren, en voor donoren om hun engagement te tonen.

Ten derde zullen we investeren in innovatie.

De wetenschappelijke en technologische vooruitgang – van nieuwe vaccins en robuustere gewassen tot veel goedkopere smartphones en tablets – is een van de grootste aanjagers van armoedevermindering. Alleen de afgelopen weken al heeft de wereld laten zien dat deze bereid is om meer uit te geven om nieuwe manieren te vinden om in betrouwbare, betaalbare, en schone energie te voorzien. Dit is een van de belangrijkste manieren om arme mensen te helpen om te gaan met klimaatverandering. Ondertussen hebben innovaties in de medicijnen de wereld al dicht bij de uitroeiing van polio gebracht, en we verwachten opzienbarende resultaten van een nieuwe triple-drug therapie die elefantiasis zou kunnen uitroeien, een ziekte die 120 miljoen mensen treft.

Maar de harde waarheid is dat de huidige fondsen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) om aan de gezondheidsbehoeften van ’s werelds armste mensen tegemoet te komen onvoldoende zijn. En de gereedschappen en technologieën waar we nu over beschikken zijn niet afdoende om ons op het punt te brengen waar we willen zijn. Als we aan de doelstellingen willen voldoen op het gebied van gezondheid van zogende moeders, kinderzorg, en infectieziekten zoals gezet door de Globale Doelstellingen zullen we de financiering voor O&O in 2020 verdubbeld moeten hebben. Dit is de reden dat we moeten verzekeren dat O&O in mei op de agenda van de G-7 top in Japan staat, met een focus op de ontwikkeling en inzet van producten die zowel levens redden als de economische vooruitzichten van de allerarmsten drastisch verbeteren.

De voortgaande steun voor instituten als het Global Fund en Gavi, voor de macht aan vrouwen en meisjes en voor innovatie is cruciaal om de vooruitgang van de allerarmsten te versnellen. Maar er kan en moet nog veel meer gedaan worden. De wereld moet zich verenigen achter alle inspanningen om de armoede uit te roeien als een cruciale eerste stap naar de oplossing de vele andere uitdagingen – van migratie tot terrorisme – waar we vandaag de dag mee te maken hebben.

De dagelijkse krantenkoppen reflecteren maar al te vaak de kloof tussen de wereld van nu en een zonder armoede. Maar wat de koppen niet onthullen zijn alle manieren waarop het leven al beter aan worden is voor de meest behoeftigen. Als we ons aan onze beloften aan hun houden zal dit groot voorpaginanieuws zijn.

Vertaling Melle Trap