17

Sliby, které v roce 2016 musíme dodržet

DAVOS – Žijeme v mimořádné době. Každý den jako by přinášel nové titulky o nějaké rodící se krizi – ať už jde o migraci, rozkolísanost ekonomiky, bezpečnost či klimatické změny. Jedním z faktorů, které mají všechny tyto složité a dosud nevídané problémy společné, je chudoba; eliminace chudoby proto značně usnadní jejich překonání.

Existuje dobrý důvod, proč si v otázce snižování chudoby zachovávat optimismus. Od přelomu století byly učiněny pozoruhodné kroky směrem ke světu, v němž bude mít každý člověk šanci vést zdravý a plodný život. Úmrtí matek se snížilo téměř na polovinu, dvakrát klesly i dětská úmrtnost a počet úmrtí na malárii a extrémní chudoba se snížila na méně než polovinu. A v loňském roce se svět přihlásil k tomu, že tuto práci završí.

Středobodem Globálních cílů, na nichž se v září dohodlo 193 členských zemí Organizace spojených národů, je závazek ukončit chudobu ve všech podobách a všude na světě do roku 2030. Pevně věříme, že je to nejen možné, ale že se při tom dočkáme i velkých průlomů, které lidem v chudých zemích poskytnou dosud nevídané příležitosti. Skutečně si myslíme, že se jejich životy budou v příštích 15 letech zlepšovat rychleji než v jakémkoliv jiném období dějin – a že se jejich životy zlepší více než životy všech ostatních.

Pokrok je tedy sice možný, avšak ne zákonitý. Úspěch bude vyžadovat politickou vůli, globální spolupráci a lidskou vynalézavost – toto poselství tento týden vkládáme do svých rozmanitých jednání a akcí na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Za sebe můžeme říci, že se Nadace Billa a Melindy Gatesových bude soustředit na nejpotřebnější oblasti a podstupovat rizika, která jiní podstupovat nemohou či nechtějí. Letos zaměřujeme úsilí na tři široké oblasti.

Za prvé budeme pokračovat v podpoře institucí, které nám pomohly dostat se tam, kde se dnes nacházíme.

Globální fond boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii aktivizoval od roku 2000 bezpříkladné bohatství lidských a finančních zdrojů určených na boj proti infekčním onemocněním, která v nepřiměřeně vysoké míře postihují nejchudší lidi na světě. Tím, že fond poskytuje těmto lidem léky, školí lékaře a sestry a buduje silnější zdravotnické systémy, pomohl až dosud zachránit 17 milionů životů. To už je úspěch. A letošní konference fondu, na níž účastníci přednesou své závazky, bude další příležitostí, jak pomoci vybudovat lepší svět. Musíme toho maximálně využít – nejen proto, abychom pomohli zachránit až osm milionů dalších životů, ale také abychom podpořili zdravotnické systémy v nízkopříjmových zemích, a tím snížili riziko budoucích zdravotnických krizí.

Stejně tak lze říci, že od počátku desetiletí jsou čtyři miliony lidí dodnes naživu proto, že dostali imunizaci proti infekčním onemocněním, a to do značné míry díky činnosti vakcinační aliance Gavi. V příštích pěti letech mají Gavi a její partneři nakročeno k imunizaci dalších 300 milionů osob a k pomoci milionům dalších dětí a mladých lidí přežít a prosperovat – a tím i k pozvednutí ekonomik rozvojových zemí.

Za druhé budou v srdci našeho úsilí figurovat ženy a dívky.

Ženám a dívkám se dnes podle všech měřítek žije na světě lépe než kdykoliv dříve. Stále to však ani zdaleka nestačí. Ženy a dívky potřebují lepší přístup ke zdravotní péči, zejména ke službám plánování rodičovství, dále větší ekonomické příležitosti a větší možnost rozhodovat o vlastních životech (což potažmo vyžaduje jejich větší zapojení do společnosti a zajištění vedoucí role na veřejnosti).

Poskytneme-li ženám a dívkám možnost proměnit vlastní životy, pak učiníme jednu z nejlepších investic, jaké můžeme učinit. Zlepšení jejich zdraví a celkové pohody, zajištění kvalitního vzdělání a rozvinutí jejich ekonomického potenciálu, to jsou základní předpoklady vybudování lépe prosperujících komunit a států. Musíme však hlouběji chápat, jak nejlépe ženám pomoci k úspěchu. A abychom překonali staletí trvající nerovnost pohlaví, potřebujeme dát této agendě větší dynamiku. Květnová konference s názvem Women Deliver bude další globální příležitostí k prosazování ráznějších kroků a také k tomu, aby dárci demonstrovali své závazky.

Za třetí budeme investovat do inovací.

Vědecké a technické pokroky – od nových vakcín a odolnějších plodin až po mnohem levnější chytré telefony a tablety – patří k největším hnacím motorům při mýcení chudoby. V posledních několika týdnech svět ukázal, že je připraven vynakládat vyšší částky, aby nalezl nové způsoby, jak zajistit spolehlivé, dostupné a čisté energetické zdroje. Je to jedna z nejvýznamnějších cest, jak pomoci chudým lidem vyrovnat se s klimatickými změnami. Díky inovacím ve zdravotnictví se už světu téměř podařilo vymýtit obrnu a kromě toho očekáváme výrazné výsledky od nové třílékové terapie, která by mohla vykořenit elefantiázu, nemoc postihující 120 milionů lidí.

Tvrdá pravda je ovšem taková, že současný objem prostředků určených na výzkum a vývoj metod vedoucích k uspokojování zdravotních potřeb nejchudších lidí světa je nedostatečný. A nástroje a technologie, které dnes máme k dispozici, nestačí k tomu, aby nás dovedly tam, kde potřebujeme být. Chceme-li splnit úkoly stanovené Globálními cíli pro oblast zdraví matky a dítěte a infekčních onemocnění, budeme muset objem prostředků určených na výzkum a vývoj do roku 2020 zdvojnásobit. Proto musíme zajistit, aby tento výzkum a vývoj figuroval v agendě květnového summitu skupiny G7 v Japonsku, a to s důrazem na rozvoj a rozšíření produktů, které zachraňují životy a současně dramaticky zlepšují ekonomické vyhlídky nejchudších.

Klíčovou podmínkou urychlení pokroku pro nejchudší lidi světa je trvalá podpora institucí, jako jsou Globální fond a Gavi. Může a mělo by se však dělat mnohem více. Svět se musí sjednotit za veškerým úsilím o vykořenění chudoby, což bude životně důležitý první krok k překonání mnoha dalších překážek, jimž dnes čelíme – od migrace po terorismus.

Každodenní titulky až příliš často reflektují propast mezi dnešním světem a světem bez chudoby. Titulky však neodhalují, v kolika různých směrech se už dnes zlepšují životy nejpotřebnějších. Dodržíme-li sliby, které jsme těmto lidem dali, pak to bude zpráva na první stránky.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.