0

Hazardní hra s planetou

DUBAJ – Důsledky zemětřesení v Japonsku – zejména pokračující krize kolem jaderné elektrárny Fukušima – přinášejí další chmurné poznání pozorovatelům amerického finančního krachu, který uspíšil velkou recesi. Obě události totiž dávají tvrdá ponaučení o rizicích a o tom, jak špatně je trhy a společnosti dokážou zvládat.

V jistém smyslu samozřejmě nelze srovnávat tragédii zemětřesení – po němž zůstalo přes 25 000 mrtvých či pohřešovaných – a finanční krizi, jíž nelze žádné podobné fyzické utrpení připsat. Vezmeme-li však v úvahu i jadernou havárii ve Fukušimě, spojuje obě události společný motiv.

Odborníci v jaderném i finančním sektoru nás ujišťovali, že nové technologie téměř vyloučily riziko katastrofy. Události je vyvedly z omylu: nejenže tato rizika existovala, ale jejich důsledky byly tak obrovské, že hravě vymazaly veškerý údajný přínos systémů, které špičky obou odvětví propagovaly.

Před velkou recesí se američtí ekonomičtí guruové – od šéfa Federálního rezervního systému až po finanční titány – vychloubali, že se naučili zvládat riziko. „Novátorské“ finanční nástroje, jako byly deriváty a credit-default swapy, umožnily rozprostření rizika do celé ekonomiky. Dnes víme, že jejich propagátoři klamali nejen zbytek společnosti, ale i sami sebe.