25

G-7 se hlásí k dekarbonizaci

NEW YORK – Jednání skupiny G-7 v hotelu Schloss Elmau v bavorských Alpách přineslo tento týden významný průlom v oblasti klimatické politiky. Zástupci sedmi největších vysokopříjmových ekonomik (Spojených států, Japonska, Německa, Velké Británie, Francie, Itálie a Kanady) dospěli k revolučnímu rozhodnutí dekarbonizovat během tohoto století své ekonomiky.

Poprvé v dějinách se velké bohaté ekonomiky shodly na potřebě ukončit svou závislost na fosilních palivech. Německá kancléřka Angela Merkelová, americký prezident Barack Obama i ostatní vedoucí představitelé skupiny G-7 vzali věci za správný konec a zaslouží si silné celosvětové uznání.

Historický průlom je zaznamenán v závěrečném komuniké. Státy G-7 nejprve zdůraznily význam udržení globálního oteplování pod úrovní 2° Celsia. To znamená, že průměrná teplota zeměkoule by se neměla odchýlit o více než 2°C od průměrné teploty, která na Zemi převažovala před vypuknutím průmyslové revoluce (zhruba před rokem 1800). Dosavadní globální oteplení však dosáhlo přibližně 0,9°C – takže jsme již téměř z poloviny vyčerpali prostor pod horní hranicí.

A pak lídři G-7 učinili něco nevídaného. Uznali, že máme-li udržet globální oteplení pod dvoustupňovým limitem, musí světové ekonomiky ukončit svou závislost na fosilních palivech (uhlí, ropě a zemním plynu).