mazzucato39_Angelika Warmuthpicture alliance via Getty Images_g7 summit Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images

Hvordan G7-landene kan hjelpe land med gjeldsproblemer

LONDON – Denne måneden møtes G7-ledere i Tyskland for å diskutere en rekke globale kriser — krig i Ukraina, matusikkerhet, inflasjon, globale flaskehalser, pandemirespons og klimaendringer. Disse utfordringene har en fellesnevner: De som blir hardest rammet er lav- og mellominntektsland som allerede sliter med en tiltagende gjeldskrise.

Da COVID-19 kom for to og et halvt år siden, hadde allerede rundt 60 % av verdens fattigste land gjeldsproblemer eller sto i fare for å ende opp i en gjeldskrise. På toppen av dette har pandemien skjøvet disse landenes samlede gjeldsbyrde til et nivå man ikke har sett på 50 år. Mer enn 20 land står nå i fare for mislighold av gjelden. (Sri Lanka er i denne omgang først ute med såkalt «default».)

De fleste av disse landene sliter fortsatt med å hente seg inn igjen etter pandemien. Og nå truer en flodbølge av negative sjokk med å svekke disse landene ytterligere. På toppen av stadig stigende priser for basisvarer som energi, hvete og gjødsel, fører rentehopp i USA og andre store økonomier til høyere lånekostnader rundt om i verden.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/NyWST6pnb