folke2_JOAO LAETAFP via Getty Images_deforestation JOAO LAET/AFP via Getty Images

De toekomst van de mensheid staat op het spel

STOCKHOLM – Tijdens de recente G7-top in Cornwall omschreef Sir David Attenborough de beslissingen die de rijkste landen ter wereld momenteel moeten nemen als ʻde belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid.ʼ Hij heeft gelijk. De top werd gehouden tegen een achtergrond van crises, waaronder de pandemie, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, toenemende ongelijkheid en een ʻinfodemieʼ van desinformatie.

Deze uitdagingen hebben van dit decennium een beslissend decennium voor wereldwijde actie gemaakt. Hoewel we blij zijn met de nieuwe toezegging van de G7 om de uitstoot van kooldioxide te halveren en ʻnatuurpositiefʼ te worden door het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 om te keren, vormen deze stappen het minimum van wat van de rijkste landen op aarde wordt verlangd.

Zoals 126 Nobelprijswinnaars in een recente oproep tot actie opmerken: ʻDe toekomst van al het leven op deze planeet, mensen en onze samenlevingen inbegrepen, vereist dat wij effectieve rentmeesters van het wereldwijde gemeengoed worden.ʼ Deze consensus kwam naar voren tijdens de allereerste Nobelprijs-top ʻOnze planeet, onze toekomst,ʼ die eind april door onze organisaties gezamenlijk werd georganiseerd. Nobelprijswinnaars en andere deskundigen uit de hele wereld kwamen bijeen om de risicoʼs van onze hyperverbonden wereld te beoordelen. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door versnelling, schaalvergroting en systemische schokken, onderzochten wij wat er nu en in de komende jaren kan worden bereikt om de wereld op een duurzamer pad te brengen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/vntzdI8nl