woods40_ DANIEL LEAL-OLIVASAFP via Getty Images_air travel DANIEL LEAL-OLIVASAFP via Getty Images

Den rike verdens supersprederskam

OXFORD – G20-ledere skal møtes i Roma i slutten av oktober, delvis for å diskutere hvordan man skal håndtere fremtidige pandemier. Sannheten er imidlertid at handlingene til landene deres i stor grad har fyrt opp under den nåværende pandemien.

Mange G20-land har vært covid-19-superspredere. Etter at koronaviruset spredte seg utenfor Kina, som til å begynne med prøvde å stoppe rapporteringen av utbruddet, fulgte USA og andre rike land opp med unnlatelser som bidro sterkt til å spre viruset over hele verden. Hvis de hadde handlet tidligere, kunne de i det minste ha holdt tilbake spredningen til fattigere land en stund. Enda verre er det at den manglende forpliktelsen til å vaksinere hele verden så raskt som mulig har skapt en kontraproduktiv syklus der lettere overførbare og skadelige varianter av viruset sannsynligvis vil bre om seg.

Statistiske modeller viser at internasjonal flytrafikk var hovedårsaken til den globale spredningen av covid-19 inntil begynnelsen av mars i fjor. Dette bekreftes av diagrammene under, som gir en detaljert redegjørelse for spredningen av alfavarianten (også kalt den britiske varianten eller Kent-varianten) og hyppigheten av flyreiser til andre land fra flyplasser i London i oktober 2020. Spredningen av alfavarianten omfattet først og fremst Spania, Italia og Tyskland.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/Zm1I59cnb