3

„Okamžik Volvo“ pro antimikrobiální rezistenci

LONDÝN – Automobilka Volvo vydala minulý týden inspirativní prohlášení: po roce 2019 přestane vyrábět automobily jezdící výlučně na benzin či naftu. Zástupci firmy možná očekávají, že tradiční automobily budou v budoucnu méně ziskové. Ať je však motiv jakýkoliv, jejich rozhodnutí se setkalo se širokou odezvou. Francouzský prezident Emmanuel Macron během 24 hodin oznámil, že Francie zakáže do roku 2040 prodej benzinových a naftových automobilů.

Rozhodnutí firmy Volvo potvrzuje, že se v automobilovém průmyslu mění poměry, a vysílá pozitivní signál v boji proti klimatickým změnám. Co je ovšem důležitější, ukazuje, že lidé a organizace stále dokážou dělat velké a smělé kroky, aby vyřešili závažné problémy.

Jedním z mnoha globálních problémů dneška je i boj proti antimikrobiální rezistenci (AMR), který potřebuje podobný průlomový závazek. Skutečnost, že se AMR objevila v agendě skupiny G20 na jejím loňském summitu v čínském Chang-čou, znamenala pro aktivisty velké vítězství. Loňské prohlášení lídrů G20 k AMR však nebylo tak smělé, jak mohlo být, protože vedoucí představitelé nechtěli zvednout laťku příliš vysoko. Věděli, že letos bude skupině předsedat Německo coby zapálený bojovník proti AMR, takže lze očekávat, že právě ono položí na stůl smělé návrhy.

Před letošním summitem G20 v Hamburku jsem se začal obávat, že Německo těmto očekáváním nedostojí. Němci však málo slibovali a mnoho vykonali. Dlouhé komuniké vydané na závěr hamburského summitu obsahuje prohlášení o AMR, které je odvážnější, než bych očekával.

Nejenže lídři G20 potvrdili svou předchozí podporu snaze Světové zdravotnické organizace, Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Organizace za práva zvířat bojovat proti AMR. Zároveň podnikli důležité kroky ve třech klíčových oblastech: zemědělském využití, diagnostice a trhu pro nová užitečná léčiva. Ve všech třech těchto oblastech existují jasné příležitosti k průlomovým závazkům.

V oblasti zemědělství slíbily státy skupiny G20, že omezí používání antibiotik mimo oblast veterinární medicíny. To je samo o sobě významný krok vpřed, poněvadž ve velkých zemích, jako jsou Spojené státy a možná i Čína s Indií, se dnes antibiotika využívají více na podporu růstu v zemědělství než na boj proti infekcím u lidí. Evropská unie zakazuje tuto praxi už deset let, avšak její politika se nerozšířila do celého světa, protože jí stojí v cestě partikulární zájmy ve velkých zemích s rozvinutým potravinářským průmyslem.

Přesto by státy jako USA a Brazílie nyní mohly prožít svůj „okamžik Volvo“: jednoduše je zapotřebí, aby politici sdělili výrobcům potravin, co bude dovoleno, a co ne. A také soukromý sektor potřebuje v této oblasti vidět jasné vedení. Producenti potravin a velkoobchodníci by měli jít ve stopách výrobce slaniny se sídlem v Devonu, který se nedávno zavázal, že bude zpracovávat pouze vepře bez antibiotik. Zachovají se Walmart, Asda, Tesco a další firmy stejně?

Chceme-li vyhrát válku s AMR, musíme přestat rozdávat antibiotika jako bonbony. K tomu budeme potřebovat nové technologie a další opatření, která změní způsob předepisování a podávání antibiotik. Například v Komisi pro hodnocení AMR, jíž jsem předsedal, jsme naléhavě vyzývali rozvinuté země, aby do roku 2020 začaly vyžadovat provedení určitých diagnostických testů, než bude možné předepisovat antibiotika.

Zavedením takové politiky se dnes kterákoliv rozvinutá země může etablovat jako globální lídr. Totéž platí i o firmách, které se zavážou poskytnout nezbytnou diagnostickou technologii za dostupnou cenu, nebo farmaceutických společnostech, jež tyto technologie podpoří jako doplněk nových gramnegativních antibiotik, u kterých bude muset být stanovena vyšší cena, aby se zabránilo nadužívání.

Která farmaceutická společnost se stane Volvem či Teslou ve svém oboru? Pokud se jedna firma postaví do čela vývoje nových léků reagujících na rezistentní patogeny, což WHO zařadila mezi naléhavé priority, pak tím uvolní ostatní ze svěrací kazajky konvencí a donutí je, aby přestaly tak úzkoprse myslet na čtvrtletní výsledky.

V Komisi pro hodnocení AMR jsme doporučili 27 intervencí, které by mohly vyřešit krizi AMR na jednu generaci. V tomto desetiletí však tři američtí výrobci farmaceutik již nyní vynaložili víc peněz na zpětný odkup vlastních akcií, než kolik by bylo zapotřebí na realizaci těchto intervencí. Z farmaceutických společností se v podstatě stali na prvním místě manažeři účetních bilancí a až na druhém místě výrobci léků. Je zapotřebí, aby někdo obrátil tento model vzhůru nohama.

Komise navrhla také odměny za vstup na trh, aby podnítila inovace. Pokud by velcí výrobci léčiv smysluplně investovali do výzkumu antibiotik, mohli by podstatně zlepšit současné podmínky pro vývoj nových léčiv. Lze doufat, že „Centrum spolupráce na výzkumu a vývoji“ navrhované skupinou G20 bude v tomto úsilí nápomocné. Teprve až se celá branže sjednotí, vydá se AMR cestou automobilů s ryze benzinovým či naftovým pohonem.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.