Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

barakat2_ TED ALJIBEAFPGetty Images_vaccination Ted Aljibe/AFP/Getty Images

Investujme do zdravotníků v první linii

ABÚ ZABÍ – Zdravotníci v první linii zajišťují základní služby – od poskytování vakcinací po sběr dat potřebných k předvídání výskytu nemocí – tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Tito pracovníci překonávají složité, často i nebezpečné podmínky, aby se dostali k miliardě lidí z celého světa, kteří mají omezený přístup ke zdravotnickým službám, ať už v odlehlých venkovských oblastech nebo v konfliktních zónách. A jejich podpora je nedostatečná.

Vliv zdravotníků v první linii na zlepšování globálního zdraví je znovu a znovu potvrzován. Například Rwanda a Etiopie na počátku tisíciletí najaly a vycvičily tisíce takových pracovníků, kteří stáli v čele boje proti malárii – školili komunity v otázkách prevence a rozpoznávání, rozdávali nástroje typu síťových lůžek a zajišťovali léčbu. V důsledku toho se výskyt malárie v obou zemích snížil v letech 2000 až 2015 o 75%.

Přesto svět schopnosti a příspěvek zdravotníků v první linii ustavičně podceňuje. To nejen podkopává jejich schopnost efektivně vykonávat svou práci, ale navíc je to vystavuje značnému riziku, kdy například rozšířené dezinformace o vakcínách podněcují útoky proti těm, kdo je poskytují.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

https://prosyn.org/dOwWiBecs;