piccard3_Patrick Pleulpicture alliance via Getty Images_windturbines Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Marnuj Mniej, Zarabiaj Więcej

LOZANNA – Nasz świat jest niezwykle niewydajny. Marnujemy ogromne ilości energii, wody, surowców oraz żywności. Marnujemy nawet nasze odpady i zawarte w nich cenne zasoby. Nie dzieje się to dlatego, że brakuje nam świadomości ekologicznej, ale raczej dlatego, że społeczeństwo, w którym żyjemy, zbudowane jest na mitach nieskończonych zasobów.

Utrzymywanie tej idei o obfitości - która tak naprawdę nie istnieje - jest moralnie nie do przyjęcia, gdy dużej części populacji świata brakuje tego, co mała część populacji rutynowo marnuje. Pociąga to za sobą również znaczne koszty finansowe, ponieważ istnieją już technologie mające na celu wyeliminowanie tego marnotrawstwa.

Podczas gdy niektórzy rozważają zahamowanie wzrostu gospodarczego jako opcję osiągnięcia globalnych celów klimatycznych i innych celów środowiskowych, istnieje znacznie silniejszy argument za przyjęciem technologii, które pozwolą nam stać się bardziej wydajnymi. Oznacza to zastąpienie starej zanieczyszczającej infrastruktury czystszymi, nowoczesnymi systemami.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/kML1w06pl