Od deprese ke svobodě

Klinická deprese postihne v té či oné životní fázi přibližně každého čtvrtého člověka. Jde o těžký a vleklý stav mysli, při němž normální smutek přerůstá v bolestný pocit beznaděje, sklíčenosti, nedostatku motivace a únavy. Přestože je však dobře definována, zůstává klinická deprese pro různé lidi různou věcí a její forma se mění od mírné po těžkou.

Mírná deprese může vyústit v rozjímání nad negativními aspekty vlastního já či ostatních, častý pocit rozmrzelosti, podrážděnosti nebo vzteku, lítost nad sebou samotným a potřebu neustálého chlácholení ze strany někoho jiného. Může se také odrazit v nejrůznějších fyzických obtížích, které zjevně nezpůsobila žádná fyzická choroba.

Se zhoršováním deprese se pocity extrémního smutku a beznaděje kombinují s nízkou sebeúctou, výčitkami, ztrátou paměti a potížemi s koncentrací, což dohromady navozuje ukrutně bolestný stav mysli. A aby toho nebylo málo, mohou nastat i změny v základních tělesných funkcích. Obvyklé denní rytmy jako by se rozhodily: pacient nemůže spát nebo spí příliš mnoho, nemůže jíst nebo jí příliš mnoho. Zápal pro obvykle příjemné činnosti vyprchává. Někdy se dokonce objevuje pocit, že život nestojí za to žít a po smrti by bylo lépe.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/IOLuPuv/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.