0

Od Kodaně ke Kodani

Tento týden se v Kodani sejdou hlavy států a vlád patnácti stávajících členských států Evropské unie a vedoucích představitelů třinácti kandidátských zemí. Scházíme se s jasným cílem - rozhodnout o rozšíření Evropské unie.

Završíme tak proces, který začal téměř před deseti lety rovněž v Kodani. V roce 1993 učinila Evropská unie první krok k integraci nových demokracií střední a východní Evropy do EU. Teď jsme připraveni uzavřít vstupní jednání s prvními novými členskými státy.

Proto se ,,Od Kodaně ke Kodani" stalo mottem dánského předsednictví EU. Toto heslo je vyjádřením příspěvku Dánska k vizi tohoto unikátního projektu a procesu a projevem přání Dánska završit tento úkol, který nám byl uložen.

Rozšíření EU je největším politickým úkolem naší generace. Je výzvou a příležitostí, jež přesahují současnost. Znamená konec tragického rozdělení Evropy, jež ji hyzdilo po téměř celé 20. století, a představuje vstupní bránu do společné budoucnosti našich národů - ve svobodě, míru a prosperitě.