0

Náboženská svoboda, nebo svoboda projevu?

PRINCETON – Rada pro lidská práva Organizace spojených národů přijala minulý měsíc rezoluci odsuzující „hanobení náboženství“ jako porušení lidských práv. Text rezoluce říká: „Hanobení náboženství je vážná urážka lidské důstojnosti,“ která vede k „omezení svobody stoupenců [náboženství].“

Rezoluci původně navrhla Organizace islámské konference (OIK), sdružující 56 států, a Radě pro lidská práva ji předložil Pákistán. To podporuje dojem, že jejím terčem byly projevy jako hanlivé karikatury proroka Muhammada zveřejněné před třemi lety v dánských novinách.

Německo se postavilo proti rezoluci. Německý mluvčí, hovořící za Evropskou unii, představu „hanobení náboženství“ v kontextu lidských práv odmítl jako neplatnou, protože lidská práva nenáležejí institucím ani náboženstvím, nýbrž jedincům.

Proti rezoluci vystoupily také četné nevládní organizace, sekulární i náboženské. Ronald Lauder, předseda Světového židovského kongresu, řekl, že jeho sdružení považuje rezoluci za oslabení „práv jednotlivců vyjádřit svůj názor“.