0

Volný obchod ve věku terorismu

Válka proti teroru, zdá se, způsobuje rozmach protekcionismu. Někteří protiterorističtí válečníci se natolik užírají přistěhovalci, že chtějí vystavět zeď podél celé hranice mezi Spojenými státy a Mexikem. Bojují rovněž proti navrhovanému převzetí amerických přístavů dubajskou společností, neboť se obávají, že by taková investice mohla teroristům zajistit závažné tajné informace. V Evropě je hnutí usilující o zastavení přílivu migrantů z muslimských zemí nesmírně populární.

Toto dění nevyvolává protekcionismus v obvyklém smyslu slova, kdy soukromé zájmy podrývají veřejné blaho, například když si zemědělci počítají vyšší ceny, protože jsou omezovány konkurenční dovozy. Otázky národní bezpečnosti nejsou pošetilost. Třebaže stát má jasný zájem na přínosech volného a otevřeného obchodu, má rovněž zásadní zájem na bezpečí svých občanů.

Národní bezpečnost versus globalizace není otázka buď-anebo, byť se tyto koncepce občas střetají, a proto klíč k úspěšné politice leží v hledání rovnováhy mezi nimi.

Americký prezident George W. Bush například hledá rovnováhu ohledně přistěhovalectví návrhem omezit, ale neznemožnit příchod příležitostných dělníků ze zahraničí. Jeho návrh – který leží někde mezi dvěma krajnostmi, vybudováním zdi v americko-mexickém pohraničí a otevřením hranic – je správným přístupem v době, kdy gastarbeitři mohou být maskovanými teroristy. Pochopitelně že čím větší je teroristická hrozba na hranici, tím přísnější by politika měla být.