Oběžná revoluce

DAVOS – Astronom Mikuláš Koperník v šestnáctém století učinil dalekosáhlý objev: středem známého vesmíru není Země, nýbrž Slunce. Mnozí tehdy Koperníkův vhled pranýřovali jako kacířství protivící se uznávanému křesťanskému učení; nakonec ale samozřejmě koperníkovská revoluce připravila půdu novému, vědeckému světonázoru a vyšší úrovni blahobytu lidstva.

Dnes svět potřebuje obdobnou změnu paradigmatu. Tentokrát je zapotřebí přetvořit převládající ekonomický model.

Globální střední třída bude do roku 2030 čítat téměř pět miliard lidí a všichni budou očekávat tytéž příležitosti a výdobytky, jež mají movité populace už dlouho. To bude čím dál silněji zatěžovat životní prostředí a vyčerpávat světové zásoby přírodních zdrojů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/U5kPQbt/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.