0

Francie ohrožuje evropskou jednotu

V závěru pondělního summitu EU v Bruselu - šlo o setkání, jež mělo zacelit vyostřující se schisma v politice Unie vůči Iráku - se francouzský prezident Jacques Chirac dopustil zásadní diplomatické chyby, která konkuruje jízlivým poznámkám amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda o ,,staré a nové Evropě." Chirac vyplísnil evropské kandidátské země, že se chovaly nezodpovědně, když vyjádřily podporu americké snaze odzbrojit Irák s použitím síly, bude-li to nezbytné.

Francouzský prezident hovořil o ,,infantilismu" na straně kandidátských zemí a řekl, že měly věc nejprve konzultovat s EU, nebo zůstat zticha. Naznačil také, že tyto země hazardují se svými nadějemi na vstup do EU.

Ale Chirakovo vzkypění vystavuje nebezpečí samotnou EU. Mnozí lidé v kandidátských zemích jsou už dlouho přesvědčeni, že se jejich země nedostanou do EU jako rovnocenní partneři. Jejich výhrady sahají od nižších zemědělských dotací pro kandidátské země až k novým rozhodovacím mechanismům v EU, jež byly přijaty na niceském summitu před dvěma lety. Mnozí tyto mechanismy vnímají jako prostředek, jehož záměrem je posílit moc velkých členů EU na úkor malých zemí.

Veřejné mínění v některých kandidátských zemích bylo rozpolcené ve vztahu k EU i před Chirakovými poznámkami. Nyní je dost dobře možné, že protievropské postoje zesílí. I skalní stoupenci členství v EU mohou mít pocit, že se s jejich zeměmi nejedná jako s rovnoprávnými, jsou-li šikanováni za to, že mají jiný názor než velké členské země. Každopádně dal Chirac euroskeptikům novou munici pro boj za vyslovení ,,ne" v referendech o vstupu do EU, jež se odehrají v kandidátských zemích ještě letos.