Čtvrtá chvíle pro Francii

KYJEV – Už od konce druhé světové války Francie důsledně přijímá výzvy spojené s�restrukturalizací Evropy v�krizových dobách. Přitom se tato země stala katalyzátorem nejen budování evropské jednoty, ale i zajišťování prosperity, která charakterizovala poválečná desetiletí v�Evropě – prosperity, jež se dnes kvůli globální finanční a hospodářské krizi ocitá v�ohrožení. Přejeme-li si, aby Evropa vyšla z�dnešních problémů posílena, pak je i tentokrát zapotřebí vizionářského francouzského vedení.

První okamžik, kdy rozhodné francouzské vedení začalo sjednocovat Evropu, nastal ve chvíli, kdy Robert Schuman a Konrad Adenauer vytvořili Evropské společenství uhlí a oceli. Díky začlenění Spolkové republiky Německo do politické, ekonomické a sociální struktury Západu znamenal tento krok počátek znovuzrození a hospodářského zázraku této země.

Druhý okamžik, kdy Francie upevnila vnitřní architekturu Evropy, nastal v�roce 1983 během debat o rozmístění amerických raket s�plochou dráhou letu a raket Pershing v�Německu v�reakci na rozmístění raket SS-20 Sovětským svazem. Francouzské odhodlání postavit se za Německo pomohlo zabránit tomu, aby tato země sklouzla do nebezpečné neutrality, která by v�samém jádru otřásla evropským společenstvím.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/tCKXOvo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.