Čtvrtá chvíle pro Francii

KYJEV – Už od konce druhé světové války Francie důsledně přijímá výzvy spojené s�restrukturalizací Evropy v�krizových dobách. Přitom se tato země stala katalyzátorem nejen budování evropské jednoty, ale i zajišťování prosperity, která charakterizovala poválečná desetiletí v�Evropě – prosperity, jež se dnes kvůli globální finanční a hospodářské krizi ocitá v�ohrožení. Přejeme-li si, aby Evropa vyšla z�dnešních problémů posílena, pak je i tentokrát zapotřebí vizionářského francouzského vedení.

První okamžik, kdy rozhodné francouzské vedení začalo sjednocovat Evropu, nastal ve chvíli, kdy Robert Schuman a Konrad Adenauer vytvořili Evropské společenství uhlí a oceli. Díky začlenění Spolkové republiky Německo do politické, ekonomické a sociální struktury Západu znamenal tento krok počátek znovuzrození a hospodářského zázraku této země.

Druhý okamžik, kdy Francie upevnila vnitřní architekturu Evropy, nastal v�roce 1983 během debat o rozmístění amerických raket s�plochou dráhou letu a raket Pershing v�Německu v�reakci na rozmístění raket SS-20 Sovětským svazem. Francouzské odhodlání postavit se za Německo pomohlo zabránit tomu, aby tato země sklouzla do nebezpečné neutrality, která by v�samém jádru otřásla evropským společenstvím.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/tCKXOvo/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.