Evropský plán pro Francii a Německo

PAŘÍŽ – Evropa padá do pasti stagnace. Růst je sotva patrný a nebezpečně nízká inflace způsobuje vzestup reálných úrokových sazeb, takže zátěž veřejného i soukromého dluhu začíná být velmi vysoká a mnozí lidé se obávají, že se blíží další ztracená dekáda. A ačkoliv hrozba rozdrobení eurozóny ustoupila, stále zcela nevymizela. Vzhledem k tomu všemu ztrácí Evropa vnitřní i vnější důležitost.

Francie a Německo – které více než šedesát let do značné míry táhly evropskou integraci – se nesmí této situaci poddat. Naléhavě potřebují společný plán, místo aby se němečtí ekonomové strany nabídky navzájem obviňovali s francouzskými ekonomy strany poptávky.

Takové spory pokládáme za nesmyslné. Nevýrazný růst produktivity je zjevným důkazem nedostatku nabídky. Kombinace vysoké nezaměstnanosti a klesající inflace je zjevným důkazem nedostatku poptávky. A rozdílné úrokové sazby ve stejné měnové oblasti jsou zjevným důkazem fragmentace. Pravdou je, že Evropa trpí bezpočtem nemocí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/O5EHRnK/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.