2

Frankrijk en Nederland slaan terug

BRUSSEL – In 2005 stemden Frankrijk en Nederland tegen bij referenda over een constitutioneel verdrag voor de Europese Unie, waardoor jaren van integratiepogingen ongedaan werden gemaakt. Beide landen lijken op het punt te staan Europa opnieuw te gaan ontwrichten.

Op 21 april viel de Nederlandse coalitieregering, nadat gedoogpartner Geert Wilders van de rechts-populistische PVV weigerde de bezuinigingen te steunen die nodig waren om het begrotingstekort te beperken tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp). De volgende dag haalden kandidaten die de Europese integratie willen terugdraaien één derde van de stemmen in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Op 6 mei zal Frankrijk naar verwachting naar links overhellen en François Hollande tot president kiezen, die het in december op Duitse instigatie afgesproken begrotingspact ter discussie wil stellen en Europa heeft opgeroepen de groei te stimuleren.

Dit zijn de eerste schermutselingen in een debat dat voor Europa van levensbelang is en om twee belangrijke kwesties draait: bezuinigingen en integratie.

Laten we beginnen met de bezuinigingen. De vraag is hier niet zozeer of de tekorten moeten worden teruggebracht. Dat moet echt, gezien de slechte staat van de Europese overheidsfinanciën, en ook omdat de landen waarvan de concurrentiekracht tijdens de eerste tien jaar van de monetaire unie is verslechterd, hun begrotingen moeten afslanken om tot de noodzakelijke aanpassingen van lonen en prijzen te komen.