2

De weerstaanbare terugkeer van Nicolas Sarkozy

PARIJS – Voormalig Brits premier Harold Wilson zei ooit dat een week een zeer lange tijd is in de politiek. Als dat waar is duurt het nog een eeuwigheid tot de Franse presidentsverkiezingen van 2017 en is elke speculatie op dit moment prematuur en zelfs onvoorzichtig. Desondanks verdienen bepaalde interessante ontwikkelingen in de aanloop de aandacht - in het bijzonder die die de visies op president François Hollande en zijn voorganger Nicolas Sarkozy betreffen, waarvan waarschijnlijk geen van beide nu de verkiezingen zou winnen.

De afkeuring door het Franse electoraat is een van de weinige dingen die Hollande en Sarkozy (twee mannen met een opmerkelijk verschillende persoonlijkheid en aanpak) gemeenschappelijk hebben. Hollande werd in 2012 zelfs juist verkozen omdat hij zichzelf presenteerde als de ‘anti-Sarkozy’.

Op dit moment kan een aanzienlijke meerderheid van de Franse stemmers het vooruitzicht om een van deze leiders nog eens vijf jaar (de duur van een Franse presidentstermijn) op hun tv te zien niet verteren. Zowel Hollande als Sarkozy zijn verbannen naar de categorie van ‘ongewenste ambtsdrager’.

Sommigen zullen de Franse afwijzing van Hollande en Sarkozy misschien wijten aan de uitdagingen waar Europa momenteel mee te maken heeft. Gegeven een welig tierend wantrouwen naar politici en een breed gedragen frustratie over de staat van de economie zou het voor elke leider (behalve in Duitsland misschien) moeilijk zijn om succesvol campagne te voeren voor een herverkiezing.