0

Francie, nepřítel Evropy?

Francie se za prezidenta Jacqua Chiraka rychle stává největší noční můrou sjednocené Evropy.

Dost zlé je už to, že Chirac rozděluje Evropu podporou toho, co nazývá ,,multipolární" zahraniční politikou. Teď ještě do očí bijící opovržení Francie evropským Paktem stability, který klade horní hranici deficitních výdajů na 3% HDP, žene Evropu na závažné rozcestí, kde se vznáší hrozba, že bude podemleta jak evropská měnová unie, tak samotné euro.

Zejména menší členské země EU jsou s Francií na kordy kvůli tomu, že tvrdohlavě odmítá hrát podle evropských pravidel pro deficitní výdaje. Vnímají francouzský vzdor jako víc než jen malichernou záležitost fiskálních čísel.

,,Jde o to, zda jsou velké země ochotné obětovat určitou míru národní suverenity pro dobro Evropy," řekl jistý vlivný úředník ECB. ,,Němci se aspoň snaží držet své deficity zkrátka," doplnil. ,,Francouzům je to ale prostě jedno."