4

Kormidlo budoucnosti

SAN FRANCISCO – Nové technologie se objevují tak rychle, že máme potíže vypořádat se s jejich dopady na společnost. Poněvadž ovlivňují vše od podstaty práce po to, co vlastně znamená být člověk, technologické změny by nás mohly přemoci, nebudeme-li spolupracovat tak, abychom jim rozuměli a věděli si s nimi rady.

Vlivem přelomových pokroků v oblasti umělé inteligence, robotiky, internetu věcí, autonomních vozidel, trojrozměrného tisku, nanotechnologií, biotechnologií, výzkumu materiálů, ukládání energie a kvantových počítačů se od základů mění nebo vznikají celá odvětví. My ve Světovém ekonomickém fóru nazýváme tuto vlnu inovací „čtvrtou průmyslovou revolucí,“ protože zásadně mění, jak žijeme, pracujeme a stýkáme se.

První průmyslovou revoluci spustily nové technologie jako parní stroje a přádelny a doprovázely ji dějinné sociopolitické jevy jako urbanizace, hromadné vzdělávání a mechanizované zemědělství. Díky elektrifikaci a velkovýrobě přinesla druhá průmyslová revoluce zcela nové sociální modely a formy práce. Třetí průmyslová revoluce pak s nástupem digitálních technologií a bezprostředních telekomunikací během posledních pěti desetiletí propojila planetu a zkrátila čas i prostor.

Čtvrtá průmyslová revoluce bude neméně transformativní: jednotlivé technologie budou mít svůj vliv, ale do formování našich budoucích životů mnohem víc promluví proměny našich sociálních a hospodářských soustav. V současnosti neexistuje konsenzus na tak základních otázkách, jako je vlastnictví osobních dat, infrastrukturní bezpečnost a práva a povinnosti nových podniků, které otřásají zavedenými pořádky. Je nezbytný koncepční rámec, který pomůže podnikům, vládám i jednotlivcům předvídat radikální změny – v obchodních modelech, etice a sociálních záležitostech – vyvolané technologiemi, které jsou na obzoru.