4

Kormidlo budoucnosti

SAN FRANCISCO – Nové technologie se objevují tak rychle, že máme potíže vypořádat se s jejich dopady na společnost. Poněvadž ovlivňují vše od podstaty práce po to, co vlastně znamená být člověk, technologické změny by nás mohly přemoci, nebudeme-li spolupracovat tak, abychom jim rozuměli a věděli si s nimi rady.

Vlivem přelomových pokroků v oblasti umělé inteligence, robotiky, internetu věcí, autonomních vozidel, trojrozměrného tisku, nanotechnologií, biotechnologií, výzkumu materiálů, ukládání energie a kvantových počítačů se od základů mění nebo vznikají celá odvětví. My ve Světovém ekonomickém fóru nazýváme tuto vlnu inovací „čtvrtou průmyslovou revolucí,“ protože zásadně mění, jak žijeme, pracujeme a stýkáme se.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

První průmyslovou revoluci spustily nové technologie jako parní stroje a přádelny a doprovázely ji dějinné sociopolitické jevy jako urbanizace, hromadné vzdělávání a mechanizované zemědělství. Díky elektrifikaci a velkovýrobě přinesla druhá průmyslová revoluce zcela nové sociální modely a formy práce. Třetí průmyslová revoluce pak s nástupem digitálních technologií a bezprostředních telekomunikací během posledních pěti desetiletí propojila planetu a zkrátila čas i prostor.

Čtvrtá průmyslová revoluce bude neméně transformativní: jednotlivé technologie budou mít svůj vliv, ale do formování našich budoucích životů mnohem víc promluví proměny našich sociálních a hospodářských soustav. V současnosti neexistuje konsenzus na tak základních otázkách, jako je vlastnictví osobních dat, infrastrukturní bezpečnost a práva a povinnosti nových podniků, které otřásají zavedenými pořádky. Je nezbytný koncepční rámec, který pomůže podnikům, vládám i jednotlivcům předvídat radikální změny – v obchodních modelech, etice a sociálních záležitostech – vyvolané technologiemi, které jsou na obzoru.

Abychom si zajistili budoucí prosperitu, musíme se sami sebe ptát, jestli jsou nové technologie vyvíjeny tak, aby plnily společenské potřeby, anebo jestli přinášejí jen změnu pro změnu. Obecněji řečeno, nesmíme se zaměřit jen na technologický pokrok a ekonomickou produktivitu, ale také na to, jaké mají tyto síly dopady na lidi, společnosti a životní prostředí.

Jak bude čtvrtá průmyslová revoluce pokračovat, naše politiky a jejich uskutečňování by se mělo řídit čtyřmi principy. Zaprvé bychom se neměli zaměřovat na jednotlivé technologie, ale na systémy; jedině při sledování, jak se vzájemně ovlivňují rozličné technologické, sociální a ekonomické síly, dokážeme určit a předpovědět, jak by se podnikání, společnost a ekonomika mohly měnit.

Zadruhé bychom měli rozptylovat obecný fatalistický názor, že pokrok je předurčený. Komunity a jednotlivce je třeba vzdělávat a vybavovat schopnostmi využívat technologií pro produktivní účely, nikoli nechat se jejich prostřednictvím využívat pro blaho někoho jin��ho. Nedokážeme-li ovládnout nové technologie pro vlastní potřebu, vzdáme se své osobní a kolektivní přičinlivosti, takže nezbude mnoho důvodů k optimismu.

Zatřetí bychom při koncipování nových technologií a systémů měli mít na mysli budoucnost a nepřijímat změny slepě, jak budou přicházet. Začlenění transformativních technologií do našich společenských a ekonomických soustav si vyžádá užší spolupráci mezi zainteresovanými ve vládě, průmyslu a občanské společnosti. Jinak o naší budoucnosti rozhodnou výchozí okolnosti, nikoli náš společný úsudek.

Konečně sociální a etické ohledy nejsou překážka, kterou je třeba obejít nebo převálcovat; naše sdílené hodnoty by měly být stěžejním rysem všech nových technologií. Pokud se dnes technologie využívají způsoby, které zhoršují chudobu, diskriminaci či degradaci životního prostředí, nejsou optimalizované pro budoucnost, již chceme vytvořit. Investice do nových technologií jsou ospravedlnitelné, jen pokud přispívají k bezpečnějšímu, integrovanějšímu světu.

Žádný jednotlivý aktér si se sociálními a ekonomickými výzvami čtvrté průmyslové revoluce nemůže poradit sám. Podnikatelská obec musí vytvořit prostředí, ve kterém se technologie vytvářejí a zavádějí bezpečně a sociálně ohleduplně.

Také vlády se musí aktivně podílet na tom, jak se inovace zavádějí do společnosti. Tvůrci politik by měli udržovat úzkou spolupráci s techniky a podnikateli v čele revoluce, jinak zaostanou. A my všichni jako jednotlivci musíme být soustavně informováni, abychom rozuměli vývoji a řešili nové problémy vznikající ze složité interakce mezi technologiemi a společností.

Čtvrtá průmyslová revoluce přinese systémové změny, které vyžadují angažovanost; budeme muset přemýšlet o nových způsobech spolupráce napříč veřejnou a soukromou sférou. Jelikož tempo změn bude nadále jedině zrychlovat, musíme zachovat transparentnost pro všechny zainteresované, aby mohli zvážit rizika a přínosy každého nového posunu.

Fake news or real views Learn More

Žijeme ve věku komplikovanosti a schopnost zdravě vést vyžaduje hromadný posun způsobu uvažování o spolupráci v budoucnosti. Máme-li předejít dystopickým výsledkům, jež technologie mohou snadno přinést, musíme mít společnou vizi budoucnosti, již chceme stvořit.

Z angličtiny přeložil David Daduč