0

Čtyři únikové cesty

BERKELEY – Když se ekonomika propadne do deprese, jsou čtyři způsoby, jimiž se vlády mohou pokusit vrátit zaměstnanost na běžnou hladinu a produkci na úroveň jejího „potenciálu“. Říkejme jim fiskální politika, úvěrová politika, měnová politika a inflace.

Inflaci lze vysvětlit nejpřímočařeji: vláda natiskne spoustu bankovek a utratí je. Mimořádná hotovost v ekonomice zvýší ceny. Jak ceny rostou, lidé si nechtějí nechávat peníze po kapsách ani na účtech, protože jejich hodnota ze dne na den slábne, a tak zvýší tempo útrat ve snaze vymáčknout ze znehodnocujících se peněz své bohatství a přelít jej do reálných aktiv, která za něco stojí. Toto utrácení vytrhne lidi z nezaměstnanosti a vtáhne je do práce a zvedá využití kapacit na běžné úrovně a produkci na „potenciální“ hladinu.

Příčetní lidé se ale inflaci raději vyhnou. Jde o nesmírně nebezpečné opatření, které podrývá kritéria hodnoty, proměňuje ekonomickou kalkulaci v prakticky nemožný úkon a náhodně přerozděluje bohatství. John Maynard Keynes to vyjádřil takto: „Neexistuje jemnější a jistější prostředek rozvrácení zavedené základny společnosti než narušit morálku měny. Tento proces zaměstná všechny skryté síly ekonomických zákonů na straně destrukce a učiní tak způsobem, jejž nedokáže odhalit ani nejpřednější génius…“ Vlády se však k inflaci uchýlí, než aby dopustily další Velkou hospodářskou krizi – měli bychom se ale rozhodně raději vynasnažit, abychom do takové situace vůbec nedospěli, existuje-li alternativní způsob oživení zaměstnanosti a produkce.

Standardní způsob boje proti nastupujícím depresím představuje měnová politika. Když hrozí pokles zaměstnanosti a výstupu, centrální banka skupuje státní dluhopisy za okamžitou výplatu, čímž zkracuje trvání bezpečných aktiv, jež vlastní investoři. Jak na finančním trhu ubývají bezpečná aktiva vynášející peníze, roste cena bezpečného majetku. Díky tomu se podnikům více vyplatí investovat do rozšiřování kapacit, takže peníze, které by dnes mohly rozdat svým akcionářům, utratí, aby si zajistily lepší postavení na trhu a mohly své akcionáře odměnit v budoucnu. Tento boom aktuálních útrat orientovaných do budoucna vytrhne lidi z nezaměstnanosti a zvedá využití kapacit.