15

Financování klimatické bezpečnosti

NEW YORK – Cílem globálního finančního systému je alokovat světové úspory tak, aby byly nejproduktivněji využity. Když systém funguje správně, proudí tyto úspory do investic zvyšujících životní úroveň; když funguje špatně tak jako v posledních letech, pumpují se úspory do realitních bublin a ekologicky škodlivých projektů včetně takových, které zhoršují člověkem způsobené klimatické změny.

Rok 2015 bude přelomovým bodem v úsilí o vytvoření globální finanční soustavy, která bude přispívat spíše ke klimatické bezpečnosti než ke klimatické zkáze. V červenci se vlády zemí z celého světa sejdou v Addis Abebě, aby prodiskutovaly nový rámec globálních financí.

Cílem setkání bude zprostředkování vzniku finančního systému, který bude podporovat trvale udržitelný rozvoj, což znamená sociálně začleňující a ekologicky zdravý hospodářský růst. O pět měsíců později podepíšou zástupci světových vlád v Paříži novou globální dohodu o kontrole člověkem způsobených klimatických změn a vyčleňování prostředků směrem ke klimaticky bezpečné energii, čímž navážou na pokrok dosažený počátkem tohoto měsíce během jednání v peruánské Limě. Také tam budou hrát významnou roli finance.

Základní fakta jsou zřejmá. Klimatická bezpečnost vyžaduje, aby všechny země přeorientovaly své energetické systémy od uhlí, ropy a plynu k větrné, sluneční a geotermální energii a k dalším nízkouhlíkovým zdrojům. Zároveň bychom měli testovat proveditelnost zachycování a ukládání uhlíku (CSS) ve velkém měřítku, což by mohlo umožnit bezpečné a dlouhodobé využívání alespoň některých fosilních paliv. Místo toho však globální finanční systém dál pumpuje stamiliardy dolarů ročně do průzkumu a rozvoje nových ložisek fosilních paliv a na CCS vyčleňuje velice málo.