Oil companies and climate change Pacific Press/Getty Images

We moeten de ontkenners van de klimaatverandering ontmaskeren

STANFORD – Vijfentwintig jaar na de aanvaarding van de VN-conventie over Klimaatverandering op 9 mei 1992 moet de wereld nog steeds een verdrag implementeren dat de opwarming van de aarde op doeltreffende wijze aanpakt. Nu president Donald Trump de Verenigde Staten uit het Parijse klimaatverdrag heeft teruggetrokken, is het tijd om de krachten die verantwoordelijk zijn voor dit uitstel diepgaander te onderzoeken.

Gedurende de hele jaren negentig heeft het American Petroleum Institute (API) – de grootste sectorale organisatie en lobby-groepering op het gebied van olie en gas in de VS – herhaaldelijk gebruik gemaakt van economische modellen die zijn ontworpen door twee economen, Paul Bernstein en W. David Montgomery, ter ondersteuning van het betoog dat een klimaatvriendelijk beleid veel te duur zou zijn. Het API heeft met succes gelobbied voor het opschorten van maatregelen die oplossingen voor de klimaatverandering aandragen. Daarbij werden de voorspellingen van Bernstein en Montgomery aangehaald om te kunnen beweren dat het werkgelegenheidsverlies en de economische kosten de positieve milieu-effecten zouden overtreffen.

Deze argumenten werden te berde gebracht in 1991, teneinde het idee te torpederen om controles in te voeren op de kooldioxide-uitstoot; in 1993, tegen de door de regering-Clinton voorgestelde BTU-belasting (een energie-accijns om grondstoffen te belasten op basis van hun hitte- en kooldioxide-productie); in 1996, tegen de doelstellingen van de VN-conferentie van Genève (COP2); in 1997, tegen de doelstellingen van de VN-conferentie van Kyoto (COP3); en in 1998, tegen de tenuitvoerlegging van het Kyoto Protocol. Het lobbyplan van het API was repetitief van aard en werkte ook nog eens.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9crUo2M/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.