Oil companies and climate change Pacific Press/Getty Images

Odmaskování popíratelů klimatické změny

STANFORD – Dvacet pět let po přijetí Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně 9. května 1992 hledá stále svět smlouvu, která by efektivně řešila globální oteplování. Nyní, po odstoupení USA z Pařížské klimatické smlouvy, je čas hlouběji prověřit síly, které zpoždění způsobují.

Napříč devadesátými léty spoléhal American Petroleum Institute (API) – největší asociace pro obchod s ropou a lobbistická skupina v USA – opakovaně na ekonomické modely vytvořené dvěma ekonomy, Paulem Bernsteinem a W. Davidem Montgomerym, k argumentaci, že pro klimatická politika bude devastujícím způsobem drahá. API úspěšně loboval za oddálení opatření, která by řešila klimatickou změnu, a to za použití Bernsteinových a Montgomeryho předpovědí, které tvrdí, že ztráta zaměstnání a ekonomické náklady by převážili nad ekologickým přínosem.

Tyto argumenty byly použity v roce 1991, aby torpédovaly myšlenku kontrol oxidu uhličitého; v roce 1993 proti dani BTU, kterou navrhla Clintonova administrativa (energetická přirážka, která by subjekty danila podle jejich tepelného a uhlíkatého obsahu); v roce 1996 proti cílům Konference smluvních stran OSN v Ženevě (COP2); v roce 1997 proti cílům Konference smluvních stran OSN v Kjótu (COP3) a v roce 1998 proti zavedení Kjótského protokolu. Lobbistický plán API se opakoval. A také fungoval.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/9crUo2M/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.