Oil companies and climate change Pacific Press/Getty Images

Odmaskování popíratelů klimatické změny

STANFORD – Dvacet pět let po přijetí Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně 9. května 1992 hledá stále svět smlouvu, která by efektivně řešila globální oteplování. Nyní, po odstoupení USA z Pařížské klimatické smlouvy, je čas hlouběji prověřit síly, které zpoždění způsobují.

Napříč devadesátými léty spoléhal American Petroleum Institute (API) – největší asociace pro obchod s ropou a lobbistická skupina v USA – opakovaně na ekonomické modely vytvořené dvěma ekonomy, Paulem Bernsteinem a W. Davidem Montgomerym, k argumentaci, že pro klimatická politika bude devastujícím způsobem drahá. API úspěšně loboval za oddálení opatření, která by řešila klimatickou změnu, a to za použití Bernsteinových a Montgomeryho předpovědí, které tvrdí, že ztráta zaměstnání a ekonomické náklady by převážili nad ekologickým přínosem.

Tyto argumenty byly použity v roce 1991, aby torpédovaly myšlenku kontrol oxidu uhličitého; v roce 1993 proti dani BTU, kterou navrhla Clintonova administrativa (energetická přirážka, která by subjekty danila podle jejich tepelného a uhlíkatého obsahu); v roce 1996 proti cílům Konference smluvních stran OSN v Ženevě (COP2); v roce 1997 proti cílům Konference smluvních stran OSN v Kjótu (COP3) a v roce 1998 proti zavedení Kjótského protokolu. Lobbistický plán API se opakoval. A také fungoval.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9crUo2M/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.