0

Zapomeňte na inflaci

MNICHOV – Abychom parafrázovali Winstona Churchilla, ještě nikdy tolik vlád a centrálních bank nepumpovalo do ekonomik tolik miliard dolarů. Vláda Spojených států nalévá do svého hospodářství 789 miliard dolarů, Evropa 255 miliard dolarů a Čína 587 miliard dolarů. Federální rezervní systém USA zvýšil v�roce 2008 svou zásobu měnové báze o 97%, Evropská centrální banka o 37%. Sazba federálních fondů je v�USA prakticky nulová a hlavní refinanční sazba Evropské centrální banky, už teď na historicky nejnižší hodnotě 2%, bude zřejmě v�nadcházejících měsících ještě klesat.

Fed poskytl běžným bankám přímý vstup ke svým úvěrovým prostředkům a ECB už neomezuje nabídku základních peněz a zajišťuje tolik likvidity, kolik banky požadují. Od loňského října záchranné balíčky západních zemí ve prospěch bank dosáhly asi 4,3 bilionu dolarů.

Mnozí se teď obávají, že tyto obří hotovostní infuze neodvratně vyvolají inflaci. V�Německu, které v�roce 1923 strádalo hyperinflací, panuje široce rozšířený strach, že lidé znovu přijdou o úspory a budou muset začít od nuly. Ostatní země toto znepokojení sdílejí, byť v�menším rozsahu.

Tyto obavy však nejsou opodstatněné. Pravda, zásoba likvidity rychle narůstá. Děje se tak ovšem proto, že soukromý sektor peníze neutrácí, ale hromadí si je. Centrální banky poskytováním dodatečné likvidity pouze snižují rozsah peněz stahovaných z�výdajů za zboží a služby, což zmírňuje, leč neotáčí šok záporné poptávky, který světovou ekonomiku postihuje.