Man holding grapes.

Jak nakrmit narušenou společnost

STANFORD/BERKELEY – Téměř celá vědecká obec se shodne, že zajištění dostatečných zásob potravin pro rychle přibývající lidskou populaci, která se do poloviny století rozroste o 2,5 miliardy, si vyžádá seriózní úsilí. Ostatně dostatek stravy jsme doposud nezajistili ani pro dnešní populaci čítající 7,3 miliardy osob: téměř 800 milionů lidí umírá hlady nebo hladoví a dalším dvěma miliardám schází dostatek mikronutrientů. Nad tím, jak tento problém s potravinovou bezpečností řešit, už ale takový konsenzus nepanuje.

Vědecká obec je rozdělena mezi dva hlavní přístupy: „cizelování detailů v zemědělství“ (CDZ) a „nápravu společenských fundamentů“ (NSF). Podporu zřetelné většiny má sice první přístup, ale přesvědčivější je ten druhý.

Jistěže, tábor CDZ popsal řadu důležitých problémů současné produkce potravin a distribučních soustav a jejich řešení by opravdu mohlo potravinovou bezpečnost zlepšit. Vývojem lepších odrůd plodin lze zvýšit úrodu. Vodu, hnojiva a pesticidy lze využívat účinněji. Zachování tropických pralesů a dalších relativně přirozených ekosystémů by ochránilo podstatné ekosystémové služby, zejména úrodnost půd, opylování, hubení škůdců a kladný vliv na podnebí. Je zapotřebí zvrátit rostoucí trend spotřeby masa. Přísnější regulace rybolovných oblastí a znečišťování oceánů by zachovala nabídku mořských bílkovin, pro mnoho lidí zásadních. Při výrobě a distribuci potravin je nezbytné omezit vznik odpadů. Konečně je zapotřebí osvětově působit, aby lidé volili udržitelnější a výživnější potraviny.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/mKjMt5W/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.