0

Následujte euro

CAMBRIDGE: Tak tady máme euro, a co? Snad bude užitečné, trochu si připomenout, co od něj můžeme očekávat. A stejně tak bude zajímavé zjistit, jaká nová rizika, příležitosti nebo nápady euro nabízí, především nově se rozvíjejícím trhům Latinské Ameriky nebo východní Evropy.

První nedostatek: všechna tvrzení o velkých výsledcích, kterých by mělo být dosaženo transparentností, konkurenceschopností a efektivitou, jsou nadsazená a zveličená. Cenové rozdíly v Evropě odrážejí v zásadě dvě skutečnosti: stejně jako v politice, všechny ceny jsou záležitostí místní. Za druhé, cenové rozdíly mají do velké míry co dělat s celkem omezenou maloobchodní konkurencí a vskutku dlouhou tradicí anti-konkurenčních praktik. Samozřejmě, zavedením jednotné měny bude dosaženo pozitivních výsledků při snížení transakčních nákladů. Ale toho se dočkáme teprve poté, co bude skutečně reálně zavedena, tedy až za několik let.

Další nedostatek: pomůže euro řešit nezaměstnanost? Samo o sobě může euro udělat jen velice málo, aby bylo schopno vytvořit nová pracovní místa nebo snížit nezaměstnanost. Po pravdě, je třeba mnohem větší finanční stability hospodářských periférií a většího hospodářského růstu, to může přinést pomoc, byť omezenou. Klíčovým momentem je to, že vyšší růst a zásadní odstranění překážek k vytváření pracovních míst a jejich přijímání na nabídkové straně, jsou tou skutečnou léčebnou kůrou problému.

Taky je možné říci něco o tom, čeho euro skutečně dosáhne: posílení finančních deregulací (národních i přeshraničních) v Evropě povede k vytvoření velikého a mocného kapitálového trhu. Evropa přejde od bezvýznamné a segmentované národní finanční struktury ke struktuře založené na bankách. Je tak na cestě k podobnému kapitálovému trhu, jako je ten americký, kde domácnosti drží finanční prostředky a společnosti vydávají akcie a jiné cenné papíry, obchodní cenové rozpětí je malé a vláda disponuje důležitými pravomocemi. Evropské společnosti budou mít z této transformace jen prospěch a budou disponovat nepřehlédnutelným vlivem na stranu nabídky, jak nepochybně uvidíme.