Polar Bear Joe Bunni | getty images

Snellere actie is nodig om de opwarming van de aarde te voorkomen

BONN – Vorig jaar december zijn de wereldleiders in Parijs bijeengekomen om overeenstemming te bereiken over een reeks doelstellingen en manieren om de mondiale economie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en onze mogelijkheden uit te breiden om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Het was een opmerkelijke prestatie, maar het was slechts het begin. Ieder land – met de steun van steden, de particuliere sector en burgers – moet nu snel in beweging komen om de beloften van dit akkoord waar te maken en de klimaatverandering onder controle te brengen.

De noodzaak van urgente, gecoördineerde actie kan niet genoeg worden benadrukt. Ieder uitstel zal ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen zich zullen blijven opstapelen. Dit zal niet alleen enorm veel lijden teweegbrengen, vooral onder de meest kwetsbare mensen ter wereld, maar ook decennialang blijven doordreunen en het hoofddoel van het onder de 2 graden Celsius houden van de mondiale temperatuurstijging (in verhouding tot het pre-industriële niveau) steeds kostbaarder maken.

Voor de snelle vooruitgang die nodig is zal de uitstoot van kooldioxide enorm omlaag moeten, wat kan worden bereikt door hogere investeringen in de ontwikkeling en uitbreiding van schonere en efficiëntere energie. Tegelijkertijd zijn de inspanningen om koolstofdioxide 'op te slaan' in bossen, graslanden, mangroven en zeewier, die veel van de uitgestoten CO2 kunnen opnemen, van cruciaal belang.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/pUu4Nja/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.