Polar Bear Joe Bunni | getty images

Jak urychlit klimatickou akci

BONN – Loni v prosinci se vedoucí světoví představitelé sešli v Paříži a dohodli se na souboru cílů a cest vedoucích k dekarbonizaci globální ekonomiky a ke zvýšení naší schopnosti adaptovat se na klimatické změny. Byl to významný úspěch, ale také to byl pouhý začátek. Každá země – s podporou měst, soukromého sektoru a občanů – nyní musí rychle učinit potřebné kroky, aby splnila dané sliby a získala klimatické změny pod kontrolu.

Nutnost naléhavé společné akce snad ani není zapotřebí zdůrazňovat. Jakákoliv prodleva způsobí, že se negativní důsledky budou dál hromadit. To si vyžádá nejen obrovské utrpení, zejména nejzranitelnějších lidí světa, ale dozvuky budou cítit ještě několik desítek let a plnění klíčového cíle udržet zvýšení globální teploty pod hranicí 2º Celsia (oproti předindustriální úrovni) bude stále nákladnější.

Potřebný rychlý pokrok si vyžádá velká snížení emisí oxidu uhličitého, jichž lze dosáhnout navýšením investic do vývoje a rozšiřování čistších a efektivnějších energetických zdrojů. Současně platí, že snaha o konzervaci a rozšiřování uhlíkových úložišť – tedy lesů, mokřadů, luk, mangrovů a mořských travin absorbujících velké množství emitovaného CO2 – je klíčová.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

Log in

http://prosyn.org/pUu4Nja/cs;

Handpicked to read next