nye208_wenjin chen_world order Wenjin Chen/Getty Images

Post-pandemisk geopolitikk

CAMBRIDGE – Hvordan vil verden se ut etter pandemien? Her følger fem geopolitiske scenarier som viser hvordan verden kan se ut i 2030. (Man kan selvfølgelig se for seg andre framtidsscenarier enn disse.)

Slutten på den globaliserte liberale ordenen. Etter andre verdenskrig opprettet USA en internasjonal orden som la til rette for en betydelig liberalisering av internasjonal handel og finans. Selv før koronapandemien kom denne ordenen under press: som følge av Kinas framvekst — og av populismens framvekst i vestlige demokratier.

Dette internasjonale systemet har vært gunstig for Kina. Men etter hvert som landet blir mektigere, vil kinesiske myndigheter insistere på å sette standarder og regler for internasjonal handel. USA vil motsette seg disse forsøkene. Internasjonale institusjoner svinner hen, og politiske ledere vektlegger sitt eget lands suverenitet i stadig større grad. USA melder seg ikke inn igjen i Verdens helseorganisasjon og forplikter seg heller ikke til Parisavtalen. Koronakrisen svekker USAs rolle som «systemforvalter», noe som gjør dette scenariet mer sannsynlig.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/8f8oreinb