0

Firewally na cestě ke svobodě

NEW YORK – I ti nejchladnější realisté by souhlasili, že pádu železné opony napomohl neúspěch komunistické cenzury: k vítězství lidu sovětského bloku přispěl Hlas Ameriky, fax, rock ‘n’ roll a vábnička západního kapitalismu.

Dnes se podobné naděje vkládají do internetu, s velkými očekáváními, že by bohatství dostupných informací mohlo v současných autoritářských státech vyústit v onen druh zhroucení cenzury, který jsme pozorovali ve východní Evropě – a s týmiž výsledky.

Takové vyhlídky nejsou úplně neopodstatněné, protože většina internetových cenzurních systémů je nedokonalá. Jenže zjistit, jak obejít třeba „velký čínský firewall“, dokáže sice každý s trochou dovednosti, ale filtrování internetu je jen jednou vrstvou čínské internetové cenzury. Doplňují jej čím dál důmyslnější systémy manipulace a překrucování.

Zatímco blokování zahraničních webů se během olympiády zmírnilo, mazání politicky citlivého obsahu z čínských blogů a diskusních stránek po celý rok 2008 nepolevovalo. Teď se k odklízení politicky citlivých textů – včetně diskuse o Chartě 08 , prodemokratické stati, již podepsaly tisíce Číňanů, kteří ji objevili online – využívá nové razie proti „vulgárnímu“ obsahu na internetu. Navzdory očekáváním Západu většinu této domácí cenzury internetu neprovádí vládní internetová policie, ale čínské webhostingové společnosti, které nesou zákonnou zodpovědnost za to, co jejich uživatelé zveřejní.