Hledání ústupové strategie

NEW YORK – Panuje všeobecný konsensus, že mohutné monetární uvolnění, fiskální stimul a podpora finančního systému ze strany vlád a centrálních bank po celém světě zabránily tomu, aby hluboká recese z let 2008-2009 přerostla ve velkou hospodářskou krizi II. Politikům se podařilo odvrátit depresi, protože se poučili z politických chyb učiněných během velké hospodářské krize ve 30. letech a během japonské „skorodeprese“ v 90. letech.

V důsledku toho se politické debaty proměnily ve spory o to, jakou podobu bude mít zotavení: zda podobu písmene „V“ (rychlý návrat k potenciálnímu růstu), podobu písmene „U“ (pomalý a chudokrevný růst), či dokonce podobu písmene „W“ (recese se dvěma dny). Během globálního volného pádu ekonomik mezi podzimem 2008 a jarem 2009 zaujímal v seznamu pravděpodobných scénářů významnou roli také hospodářský a finanční armageddon v podobě písmene „L“.

Klíčová politická otázka, kterou bude třeba vyřešit, však zní, jak načasovat a rozplánovat ústupovou strategii z tohoto mohutného měnového a fiskálního uvolnění. Je zřejmé, že fiskální cesta, kterou se v současnosti ubírá většina rozvinutých ekonomik – spoléhání se Spojených států, eurozóny, Velké Británie, Japonska a dalších zemí na velmi vysoké rozpočtové schodky a trvalou akumulaci veřejného dluhu – je trvale neudržitelná.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/1GcO4T5/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.