0

Jak financovat boj proti klimatickým změnám

KODAŇ – Dnes panuje všeobecná shoda, že rozvinuté země budou muset přijít se značným finančním příspěvkem, aby umožnily rozvojovému světu vyrovnat se s klimatickými změnami. Prostředky je zapotřebí investovat do nových nízkouhlíkových zdrojů energie, zalesňování a ochrany deštných pralesů, změn v hospodaření s půdou, adaptace a zmírňování následků. V otázce, odkud se tyto peníze vezmou, však žádná podobná shoda nepanuje.

Rozvinuté země se zdráhají přistoupit na další finanční závazky. Právě zažily podstatné zvýšení vlastního státního dluhu a stále potřebují stimulovat své domácí ekonomiky. To má vliv na jejich postoje. Zatím se zdá, že se jim na dobu příštích několika let podaří slepit dohromady fond „rychlého startu“ v objemu 10 miliard dolarů ročně, ale více už jejich národní rozpočty nesnesou. Taková částka pravděpodobně rozvojové země neuspokojí.

Domnívám se, že zmíněná suma by se dala přinejmenším zdvojnásobit a čerpat po delší časové období. Vlády rozvinutých zemí se potýkají s mylnou představou, že finance musí pramenit z jejich státních rozpočtů. Tak to ovšem není. Peníze už jsou k dispozici. Nečinně leží na rezervních účtech Mezinárodního měnového fondu. Jejich využití by nezvýšilo fiskální deficit žádné země. Stačí na ně jen sáhnout.

V září 2009 rozdělil MMF svým členům zvláštní práva čerpání v hodnotě 283 miliard dolarů. Zvláštní práva čerpání (SDR) jsou podivný finanční nástroj, který v podstatě představuje další zahraniční měnu. Využít je lze pouze tak, že se smění za jednu ze čtyř měn, v kterémžto okamžiku začnou vynášet úrok ve výši kombinované sazby těchto měn. V současnosti činí úroková sazba necelých 0,5%.