Jak financovat boj proti klimatickým změnám

KODAŇ – Dnes panuje všeobecná shoda, že rozvinuté země budou muset přijít se značným finančním příspěvkem, aby umožnily rozvojovému světu vyrovnat se s klimatickými změnami. Prostředky je zapotřebí investovat do nových nízkouhlíkových zdrojů energie, zalesňování a ochrany deštných pralesů, změn v hospodaření s půdou, adaptace a zmírňování následků. V otázce, odkud se tyto peníze vezmou, však žádná podobná shoda nepanuje.

Rozvinuté země se zdráhají přistoupit na další finanční závazky. Právě zažily podstatné zvýšení vlastního státního dluhu a stále potřebují stimulovat své domácí ekonomiky. To má vliv na jejich postoje. Zatím se zdá, že se jim na dobu příštích několika let podaří slepit dohromady fond „rychlého startu“ v objemu 10 miliard dolarů ročně, ale více už jejich národní rozpočty nesnesou. Taková částka pravděpodobně rozvojové země neuspokojí.

Domnívám se, že zmíněná suma by se dala přinejmenším zdvojnásobit a čerpat po delší časové období. Vlády rozvinutých zemí se potýkají s mylnou představou, že finance musí pramenit z jejich státních rozpočtů. Tak to ovšem není. Peníze už jsou k dispozici. Nečinně leží na rezervních účtech Mezinárodního měnového fondu. Jejich využití by nezvýšilo fiskální deficit žádné země. Stačí na ně jen sáhnout.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/EW9AbE7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.