zadek22_XinhuaChen Bin via Getty Images_soilless XinhuaChen Bin via Getty Images

Het financieren van een duurzaam mondiaal voedselsysteem

BEIJING – Het mondiale voedselsysteem is niet duurzaam. Hoewel het ongeveer 8 biljoen dollar op jaarbasis waard is, wordt de negatieve impact ervan geschat op ongeveer 12 biljoen dollar. En dit is niet de enige tegenstrijdigheid van het systeem. Overal ter wereld ondervinden voedselsystemen de gevolgen van klimaatverandering (door ontwrichtende weersomstandigheden en stijgende temperaturen) en dragen ze er zelf in aanzienlijke mate toe bij (door de uitstoot van broeikasgassen en de vernietiging van biodiversiteit). De miljoenen banen die zij opleveren, zijn vaak van lage kwaliteit en slecht betaald. En wat het belangrijkste is: ze slagen er niet in hun uiteindelijke doel te bereiken, namelijk iedereen van betaalbaar en gezond voedsel te voorzien.

Omdat het mondiale voedselsysteem fundamenteel niet levensvatbaar is, is verandering onvermijdelijk. Maar de radicale hervormingen die nodig zijn om een inclusieve, duurzame sector te creëren die voedzaam voedsel produceert voor de wereldbevolking, kunnen op korte termijn desastreuze gevolgen hebben. Als we voor de verkeerde aanpak kiezen, kan de integratie van de werkelijke productiekosten in de voedselsystemen leiden tot wijdverbreide faillissementen, verwoestende werkloosheid op het platteland, prijsopdrijving en nog meer armoede.

De beste manier om een snelle, eerlijke en veilige transitie te bewerkstelligen naar een duurzaam mondiaal voedselsysteem dat betaalbaar en gezond voedsel kan leveren voor iedereen, is echter onderwerp van verhitte debatten. Dit blijkt uit de felle en grotendeels improductieve discussies die worden gevoerd in de aanloop naar de United Nations Food Systems Summit, die deze maand tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal worden gehouden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/9SlDm0knl