Pavouk financí

LONDÝN – Globální systém finanční regulace je mimořádně složitý. Částečně i proto ho málokdo chápe. Abych ho vysvětlil svým studentům v pařížském ústavu Sciences Po, vymyslel jsem diagram, který znázorňuje spojení mezi různými orgány zodpovědnými za různé složky dohledu. Obvodová deska proti němu vypadá jednoduše.

Mnoho lidí projevuje jiskřičku poznání při zmínce o Basilejském výboru pro bankovní dohled, který stanovuje kapitálové standardy pro banky. Možná také slyšeli o Bance pro mezinárodní vypořádání, což je centrální banka centrálních bank, při níž Basilejský výbor působí. A v určitých kruzích znají podle názvu i Mezinárodní organizaci komisí pro cenné papíry (IOSCO), která stanovuje standardy pro regulátory burz a cenných papírů. Jakmile se však dostanete k Mezinárodnímu sdružení pojišťovacích dohlížitelů, uvidíte už jen zachmuřená obočí.

Existuje i mnoho dalších uskupení. Mezinárodní rada pro účetní standardy (IASB) dělá zhruba to, co by se podle názvu dalo očekávat, ačkoliv Američané její standardy nepoužívají, i když jsou členy komise – a aby se to pletlo ještě víc, nesou tyto standardy název Mezinárodní standardy finančního výkaznictví. Z IASB však vzešly další výbory, které dohlížejí na audit. Dokonce existuje – trochu na způsob posledního románu Hermanna Hesseho Hra se skleněnými perlami – mezinárodní orgán auditující orgány, jež auditují auditory.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/OBEcvh1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.