Downtown Boston Nicholas Erwin/Flickr

Tichá finanční revoluce začíná

LAGUNA BEACH – Odvětví finančních služeb, s nímž přicházíme do styku všichni, ať už jako vypůjčovatelé, střadatelé, investoři či regulátoři, se plynule a nesporně dostalo do mnohaleté transformace. Tento zprvu pomalý proces pohání společný vliv dvou množin vytrvalých sil.

Na jedné straně jsou faktory působící shora dolů – regulatorní změny, neobvyklá cenotvorba a to, co Nouriel Roubini bystře označil za „likviditní paradox“. Dále jsou tu rozrušující vlivy pronikající zdola nahoru: měnící se spotřebitelské preference a ještě významnější působení vnějších vizionářů, kteří se snaží odvětví transformovat a modernizovat.

Začneme-li shora, regulatorní kyvadlo se stále vychyluje k přísnějšímu dohledu nad tradičními finančními institucemi, zejména velkými bankami a pojišťovnami, které se považují za „systémově významné“. Přepracované regulatorní rámce, etapovitá realizace a stupňovaný dohled se navíc budou postupně šířit do dalších segmentů, včetně správy aktiv. To přispěje k dalšímu všeobecnému úbytku rizika v regulovaných sektorech, v rámci širšího posouvání finančního sektoru k „modelu veřejné služby,“ který zdůrazňuje větší kapitálové polštáře, kratší dluhové páky, větší informační otevřenost, přísnější provozní předpisy a mnohem více dohledu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/t45bRfX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.