smale1_Boonyachoat_getty images_globe hands Boonyachoat/Getty Images

Zysk Sektora Finansowego Nie Może Oznaczać Utraty Różnorodności Biologicznej

LONDYN – Można oczekiwać, że instytucje finansowe zrozumieją inwestowanie w aktywa, które zapewniają ponadwymiarowe zyski. Ale jeśli chodzi o różnorodność biologiczną i szerszą kategorię kapitału naturalnego, większość inwestorów nadal zachowuje się tak, jakby te aktywa były nieograniczone, nawet gdy są na skraju wyczerpania lub już zniszczone. Nadal zakładają, że usługi świadczone przez te aktywa są bezpłatne, nawet gdy pandemia COVID-19 pokazuje prawie nieograniczone koszty ignorowania ingerencji człowieka w świat przyrody.

Wywołany przez człowieka upadek środowiska naturalnego jest faktem i następuje on szybko. Niedawny raport z World Wildlife Fund, LivingPlanetraport, wykazał średni spadek liczebności populacji dzikich zwierząt o 68% w latach 1970-2016. Nieuchronnie, gdy dochodzi do upadku populacji, następuje wymarcie. Według międzyrządowej platformy naukowo-politycznej ds. różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych okołomiliongatunków - lub około jednej czwartej wszystkich ocenianych grup zwierząt i roślin - jest zagrożonych wyginięciem w ciągu dziesięcioleci, chyba że zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej.

Świadomi takiego spadku populacji dzikich zwierząt i prognoz wyginięcia, politycy często wzywają do działania, ale powstrzymują się przed wdrożeniem niezbędnych środków. A jednak, jak jasno wynika z reakcji na zmiany klimatyczne, jeśli obywatele angażują się i wywierają presję na swoich przywódców, bezczynność staje się zbyt kosztowna politycznie. Europejscy decydenci zdecydowali się na odważne działania w sprawie zmian klimatycznych - poprzez środki, od wiążących celów w zakresie energii odnawialnej po ceny emisji dwutlenku węgla - ponieważ wiedzieli, że ich obowiązkiem jest uniknięcie groźnych zakłóceń, które czekały na rozgrzany o kilka stopni świat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/yBcfuVmpl