smale1_Boonyachoat_getty images_globe hands Boonyachoat/Getty Images

De winst van de financiële sector mag geen verlies aan biodiversiteit betekenen

LONDEN – Je zou verwachten dat financiële instellingen inzicht hebben in het beleggen in activa die een buitenproportioneel rendement opleveren. Maar als het gaat om biodiversiteit en de bredere categorie van natuurlijk kapitaal, gedragen de meeste beleggers zich nog steeds alsof deze activa onbeperkt voorradig zijn, zelfs als ze worden uitgeput of vernietigd. Ze blijven ervan uitgaan dat de diensten die deze activa leveren gratis zijn, zelfs nu de COVID-19-pandemie de bijna onbeperkte kosten van het negeren van de menselijke aantasting van de natuurlijke wereld heeft aangetoond.

De door de mens veroorzaakte achteruitgang van de natuurlijke omgeving is een feit, en die voltrekt zich snel. Het recente Living Planet-rapport van het Wereld Natuur Fonds laat tussen 1970 en 2016 een gemiddelde afname van 68 procent zien in de omvang van de populaties wilde dieren. Het is onvermijdelijk dat daar waar de populaties ineenstorten, uitsterven volgt. Volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services worden ongeveer één miljoen soorten – ofwel ongeveer een kwart van alle onderzochte dieren- en plantengroepen – binnen tientallen jaren met uitsterven bedreigd, tenzij er actie wordt ondernomen om de oorzaken van het biodiversiteitsverlies te beperken.

Politici zijn zich bewust van deze afname van de populaties en van het voorspelde uitsterven, en roepen vaak op tot actie, maar deinzen terug als het aankomt op het nemen van de noodzakelijke maatregelen. En toch, zoals duidelijk blijkt uit de reactie op de klimaatverandering: als burgers zich engageren en druk uitoefenen op hun leiders, wordt nietsdoen politiek gezien te kostbaar. De Europese beleidsmakers hebben besloten doortastend op te treden tegen de klimaatverandering – door middel van maatregelen die variëren van bindende doelstellingen voor duurzame energie tot koolstofbeprijzing – omdat ze weten dat het hun verantwoordelijkheid is om de massale ontwrichting te voorkomen die een wereld die meerdere graden opwarmt te wachten staat.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/yBcfuVmnl