0

Boj proti pandemii AIDS

CAMBRIDGE: Po ztracené dekádě se svět náhle probral a začal burcovat, sebe sama, proti pandemii AIDS, jenž zběsile zuří právě v těch nejchudších zemích, především v Africe a jižní Asii. Tato pandemie si již vyžádala 19 miliónů lidských životů, zrodila 13 miliónů sirotků; dalších 34 miliónů lidí přežívá s virem HIV, který ve svém důsledku vyvolá chorobu AIDS a doslova své nositele odsoudí k brzké smrti.

Zatímco první nemocní byli na počátku 80. let identifikování ve Spojených státech, choroba AIDS je v současné době koncentrována v chudých zemích: 25 miliónů lidí trpí v Africe; 6 dalších miliónů v Asii. V určitých místech jižní Afriky je nakaženo více jak 20% dospělé populace.

Navíc chudé země strádají mnohem více než země bohaté, a to z nejrůznějších multiplikačních důvodů. Chudoba vede obecně k nižšímu chápání choroby jako takové, a jednotlivci se jen málokdy chrání užíváním kondomů. Chudoba rovněž činí medicínskou léčbu velmi drahou záležitostí, a tak chudí lidé s AIDS začasto svoji chorobu skrývají, protože nemá smyslu podstoupit testy, pokud po nich nenásleduje léčba. Chudoba také často znamená, že manželé a otcové rodin pracují daleko od domova jako kočovní námezdní dělníci, vytvářející společenství, ve kterých je sex s vícerými partnery mnohem častější. Chudoba také způsobuje, že mnohé ženy jsou bezmocné a neschopné odmítnout nechtěné sexuální nabídky od můžu, jež je mohou případně nakazit.

Dokonce i vlastní biologie nemoci může být rozdílná. HIV/AIDS může mnohem snadněji přenositelná v sub-saharské Africe, vzhledem k všeobecnému rozšíření dalších chorob, a především dalších, sexuálně přenositelných nemocí, které usnadňují přenos viru HIV. Genetické charakteristiky HIV z regionu jižní Afriky jsou odlišné od virů HIV, vyskytujících se v Americe a Evropě. Někteří vědci si myslí, že africký genetický pod-druh je prostně snadněji přenositelný.