children carrying water Barcroft Media | Getty Images

Zpět k základům boje proti nemocem

LONDÝN – Boj proti antimikrobiální rezistenci bude vyžadovat přelomová technologická řešení. Abychom bakteriím odolným vůči antibiotikům zabránili usmrtit do roku 2050 odhadem deset milionů lidí ročně, budeme muset vynalézt nové typy antimikrobiálních léků a vyvinout rychlé diagnostické testy, abychom předcházeli zbytečné léčbě a omezili masivní nadužívání antibiotik.

Vzdor významu takových přínosů špičkových technologií se však jedná jen o dílčí záplaty. Abychom problém vyřešili natrvalo, jedinou možností je zabránit už samotnému vzniku infekcí – lepší hygienou, sanitací a dohledem nad nemocemi. Poptávku po nových léčivech opravdu dlouhodobě snížíme jedině zaměřením pozornosti do těchto oblastí.

Ostatně už v devatenáctém století, dlouho před dostupností moderních léků, významná západní města potírala choroby snahou předcházet infekcím. A takový přístup zůstává nejlepším řešením pro velkoměsta s rostoucími populacemi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rHjB1lu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.