Menstrual products Allison Shelley/For The Washington Post via Getty Images

Odmytizujme menstruaci

LONDÝN/BALTIMORE – Menstruace je stejně přirozená jako tlukot srdce. Pro mnoho nejzranitelnějších žen na světě – včetně uprchlic, bezdomovkyň, dospívajících dívek nebo žen, které krize přinutily opustit domov – však mohou být měsíčky skličující, ba dokonce i nebezpečnou zkušeností.

V mnoha společnostech jsou ženské měsíčky tématem obestřeným eufemismy a tajemstvím kvůli obecnému přesvědčení, že dívky a ženy lze ponechat vystavené pocitům trapnosti, izolovanosti a nejistoty. Když se k tomu přidá absence přístupu k hygienickým produktům nebo k bezpečným místům s dostatkem soukromí k jejich použití, může být výsledek společensky i citově zničující.

Potíže se zvládáním menstruace mohou mít negativní dopad na schopnost pracovat nebo navštěvovat školu a u žen i dívek mohou také zhoršovat pocity úzkosti, stresu a strachu. Riskantní menstruační praktiky zároveň vyvolávají vážná zdravotní rizika. Například v některých částech subsaharské Afriky a Asie jsou ženy a dívky často nuceny používat neúčinné a nehygienické prostředky ochrany, jako jsou bláto, listí či hnůj, což zvyšuje riziko infekce.

Je zřejmé, že ženy a dívky potřebují snadný přístup k dostatečným zásobám materiálů, které zachycují či pohlcují menstruační krev. A také potřebují bezpečná místa s dostatkem soukromí k tomu, aby se umyly a zbavily se použitých pomůcek. Dívky navíc potřebují získat o menstruaci přesné informace, aby chápaly, co se s nimi děje, a osvojily si návyky vedoucí k hygienickému zvládnutí měsíčků. To platí v bohatých i chudých zemích.

Aktivisté, charitativní organizace a akademici naštěstí začínají tyto globální potřeby řešit. Například projekt Bloody Good Period založený jednou z nás vznikl s cílem pomoci uprchlicím a azylantkám ve Velké Británii získat přístup k bezplatným produktům ženské hygieny. Před vznikem této organizace nebyly zmíněné položky běžně dostupné ženám, které je potřebovaly; takzvaná měsíčková chudoba – finanční tíseň spojená s nutností platit za čisté menstruační produkty – je ve Velké Británii i jinde vážným problémem.

Dnes Bloody Good Period každý měsíc bezplatně poskytuje hygienické prostředky – vložky a tampony, ale i pleny a toaletní potřeby – více než dvanácti britským azylovým centrům. Organizace zároveň dodává deodoranty a zubní kartáčky mužům, kteří často vyzvedávají vložky pro rodinné příslušnice. Jak se nedávno vyjádřila jedna uchazečka o azyl v Leedsu, tento program jí změnil život; než získala přístup k bezplatným hygienickým potřebám v drop-in centru, bála se během menstruace usednout kvůli možnému úniku krve na gauč.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

Navzdory pokroku při pomoci některým ženám však existuje mnoho jiných žen, které touto konkrétní nespravedlností nadále trpí. Menstruační hygiena je zásadní pro ženské zdraví, vzdělání, mobilitu a pocit bezpečí, a proto ji musíme pokládat za jedno ze základních lidských práv. Abychom toto právo naplnili, musíme se naléhavě věnovat třem úkolům.

Především musíme posílit postavení žen a dívek tak, aby mohly činit informovaná rozhodnutí o vlastních tělech. Menstruace není jednorozměrný problém; ženy žijící ve zranitelných situacích mají jedinečné potřeby. Strategie lidského rozvoje se proto musí zaměřovat na oslovení co největšího počtu žen a dívek a na zajišťování produktů a řešení umožňujících zvládání měsíčků bezpečným, pohodlným a individualizovaným způsobem.

Za další musíme zvýšit povědomí a zkvalitnit osvětu o menstruačním procesu. Pomůžeme-li dívkám chápat vlastní menstruační cyklus a otevřeně o něm hovořit, budeme moci rozbít tabu spojovaná s menstruací a přitom zlepšit hygienické postupy. Výzkumy ukazují, že řada dívek z celého světa – zejména dívky na globálním Jihu – jednoduše není na první menstruaci připravena; osvěta zde může pomoci.

A konečně potřebujeme řešení založená na faktech. Politické rozhodování až příliš často vychází ze zaujatých předpokladů. Když se programy vyvíjejí ve spojitosti s rigorózním výzkumem, může to mít dramatický dopad. Například společná studie SOAS a Oxfordské univerzity týkající se menstruace v Ugandě zjistila, že dospívající dívky často vynechávají školu, protože nemají přístup k čistým hygienickým produktům. Když se však dívkám v osmi různých školách poskytly vložky na opakované použití spolu s osvětou o menstruaci, zvýšila se jejich školní docházka v průměru o 17%.

Globální zdravotnická komunita musí spolupracovat na uspokojování menstruačních potřeb žen a dívek všude na světě; tento globální problém nemá jediné řešení. Je však zapotřebí prolomit mlčení kolem přirozeného procesu menstruace, aby ženy a dívky mohly získat nezbytné hygienické potřeby za dostupné ceny.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Help make our reporting on global health and development issues stronger by answering a short survey.

Take Survey

http://prosyn.org/Fv1FRCP/cs;

Handpicked to read next